Rybnik: debata historyczna w Zabytkowej Kopalni Ignacy

„Progres czy regres? Górny Śląsk i górnośląski przemysł w latach 1922-1939”, debata historyczna online w Zabytkowej Kopalni Ignacy

 W roku 2022 mija setna rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Zabytkowa Kopalnia Ignacy zaprosiła wybitnych górnośląskich historyków, by podsumowali okres dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Rok 1922 stanowi istotną cezurę czasową w dziejach Górnego Śląska. Po burzliwym okresie powstań śląskich i plebiscytu nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie co do przynależności państwowej regionu. Rzeczpospolita Polska otrzymała jedynie 1/3 obszaru plebiscytowego, ale to w tej części skupiona była większość górnośląskiego przemysłu: 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców, a także 9 z 14 stalowni i walcowni. Z polskiego Górnego Śląska pochodziło blisko 75% ogólnego wydobycia węgla kamiennego w II RP, 100% produkcji koksu, 66% produkcji żelaza, 87% produkcji cynku i 100% produkcji ołowiu.

Czy z perspektywy regionu włączenie do odradzającego państwa polskiego stanowiło bodziec czy hamulec rozwojowy? Czy Polska była dla Górnego Śląska nowym, wielkim rynkiem zbytu? Czy wojna celna istotnie dotknęła górnośląski przemysł? Czy Wielki Kryzys był tak samo „wielki” po obu stronach granicy? A może rywalizacja polsko-niemiecka stanowiła bodziec inwestycyjny dla obu części Górnego Śląska?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć wybitni regionalni historycy dr hab. Lech Krzyżanowski i dr Jerzy Gorzelik z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Bogdan Kloch, Dyrektor Muzeum w Rybniku. Dyskusję poprowadzi Aleksander Gortat.

Dej pozōr tyż:  Edukatorium regionalne: „Na Śląsku, o Śląsku, po śląsku..."

Debata  transmitowana będzie w internecie za pośrednictwem profili Facebook oraz Youtube Zabytkowej Kopalni Ignacy. Linki do transmisji dostępne będą w dniu wydarzenia.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy. Dyskusja odbędzie się w budynku Sprężarkowni. Chętni mogą zarezerwować miejsce telefonicznie pod numerem 32 432 74 99 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres kontakt@kopalniaignacy.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza