Rugbowy kilof pojechoł do Mysłowic (Fotorelacyjŏ)

Dugo ôczekiwane, bo piyrsze ôd 32 lot derby Gōrnego Ślōnska w rugby ôdbyły sie we sobota 23 paździyrnika na Burloch Arynie we Rudzie Ślōnskij Ôrzegowie. Moc kibicōw była świodkym szpilu pōmiyndzy K.S. Rugby Ruda Ślōnsko a Hegemōnym Mysłowice.

Bōł to niby ajnfachowy derbowy ligowy szpil, ale za to pōłny (niy dycki) szportowyj agresyje, żōłtych kartek i nerwōw z kożdyj zajty. W takim miszōngu lepij znod sie mannszaft gości, kerzi dziynki dwōm prziłożyniōm w piyrszyj pōłowie wyrobiyli sie przewoga, keryj do kōńca trefu już niy ôddali. W drugij czynści szpilu dołożyli trzecie, na kere Gryfy były talyntne ôdpedzieć swojōm akcyjōm punktowōm dopiyro w ôstatnij minucie szpilu.

W rudzkim mannszafcie w tym trefie brakło mocka elymyntōw, kere do pory im we drugij lidze fungowały. Przed Gryfami zimowo pausa, kero spyndzōm na sztwortym placu we tabuli, z jednym pōnktym straty do drugigo placu, dowajōncego prawo do szpilu ô sztajgniyńcie do I ligi.

Rugbowe trofeum – Kilof Hajerski, kery jest ôdznakōm „panowanio” na Gōrnym Ślōnsku w rugby pojechōł tedy do Mysłowic i ôstanie tam co nojmynij do szpilu rewanżowego na wiosna 2022 r.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

K.S. Rugby Ruda Ślōnskŏ – Hegemon Mysłowice 5:22 (0:17)

Skłŏd Gryfōw: Krupiński Jakub, Marzec Paweł, Kuniczkowski Filip, Mielczarek Maciej, Muc Jōn (1 x 5 p.), Jopert Krzysztof, Szombara Daniel, Dróżdż Dawid, Zabiygała Mateusz (Oblizajek Kacper), Kołodziej Patryk, Kowalik Miłosz, Greinert Marcin (Pyrek Marcin), Fliga Marcin, Chege Danson, Kozlov Vladyslav

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2023

Swōj ôstatni turniyj w sezōnie ôzegrały tyż Dioblice – rugbistki z rudzkigo klubu. We sobotnim turniyju w Warszawie przegrały z AZS AWF Warszawa 10:14, z KS Budowlanymi Łōdź 0:24 i wygrały z Alfōm Bydgoszcz 35:7 i ôstatecznie zajōny daleki 9 plac. W klasyfikacyji gyneralnyj Mistrzostw  Polski Kobiyt Diablice „przezimujôm” do wiosynnych turniyjōw na 7 placu.

Mocka uciechy po przegranych szpilach syniorōw i syniorek prziniōsły za to Bajtle (mode rugbistki i modzi rugbisty rudzkigo klubu) fest udanie wystympujōncy we XIII Turniyju Krakowskigo Ôbwarzanka w Krakowie. MŁODZIKI we swojij kategoryji bez godki wygrali wszystkie szpile: z Rugby Rzeszów 50:0, Juveniōm Krakōw 17:7 i wziyni srogi rewanż za porażka Gryfōw – z Hegemōnem Mysłowice 37:0.

W inkszych kategoryjach wiekowych tyż było niy nojgorzij: ŻOKI zajōnli 4 plac, a MINI ŻOKI i MIKRUSY 3 place.

Naszykowoł: Wojciech Kołodziej (Rugby Ruda Ślōnskŏ)

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Rugbowy kilof pojechoł do Mysłowic (Fotorelacyjŏ)

 • 26 paździyrnika 2021 ô 15:29
  Permalink

  Hezký článek! Rád čtu, že nejenom fotbalem žijeme. V české Extralize akorát žádné Slezany nejsou, ale v I. lize (Morava) už jsou Mariánské Hory (aspoň částečně Slezsko) a RC Havířov.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza