Podziel się pamięcią o historii Górnego Śląska

W imieniu redaktora Zbigniewa Rokity zachęcamy do zgłoszeń naszych Czytelników, którzy chcieliby podzielić się wspomnieniami rodzinnymi lub własnymi doświadczeniami dotyczącymi Górnego Śląska (szczególnie części przemysłowej, ale nie tylko) w formie rozmowy. Zostaną one wykorzystane w przygotowywanej  publikacji.

Prosimy o kontakt pod adresem: zbigniewrokita@gmail.com lub 603 448 808.

Przykładowe tematy to: pamięć o trudnych kartach historii regionu (takich jak powstania, podział regionu w międzywojniu, II wojna światowa, Tragedia Górnośląska, powojenne przesiedlenia, życie na Górnym Śląsku w PRL, wyjazdy do Niemiec, koszty transformacji po 1989 roku), tożsamość, język. Zachęcamy do zgłaszania się Czytelników niezależnie od tego, czy na Górnym Śląsku mieszkają od dawien dawna, czy też przybyli tu niedawno.

Zbigniew Rokita (ur. 4 kwietnia 1989 w Gliwicach) – dziennikarz i reporter, autor książki reporterskiej “Królowie strzelców” (Wydawnictwo Czarne, 2018). Specjalizuje się w problematyce obszaru poradzieckiego. Publikował m.in. w Polityce, Tygodniku Powszechnym, Miesięczniku Znak.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza