Ôpawa: zaprŏszyniy do Ślōnskigo Ziymskiygo Muzeum

Ślōnske Ziymske Muzeum zaprŏszŏ na swoje wystawy, yno trza zachować czeske dyrektywy covidowe:

Ostravsko a šoa: k 80. výročí konference ve Wannsee28. 1. – 26. 6. 2022 v Historické výstavní budově – Výstava přibližuje události, které vedly k nacistickému “konečnému řešení židovské otázky” v prostoru Ostravska s přihlédnutím k dobovému mezinárodnímu kontextu.

Koptské textilie ze sbírky Slezského zemského muzea4. 2. – 4. 9. 2022 v Historické výstavní budově – Poznejte zručnost koptských tkalců! Unikátní sbírka tkanin ze sbírky Slezského zemského muzea pochází z 3. až 12. století z území dnešního Egypta.

Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana25. 2. – 31. 12. 2022 v Památníku Petra Bezruče – Zveme Vás na novou výstavu, která prezentuje výtvarná díla tří autorů – Arnošta Hanáka, Petra Modlitby a Vlada Rimbaly. Tito výtvarníci jsou představiteli tzv. paleoartu a navazují na dílo proslulého malíře pravěku Zdeňka Buriana.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • Ještě jste neviděli… prodlouženo do 6. 2. 2022 v Historické výstavní budově – Výstava nabízí výběr z přírůstků uměleckohistorické podsbírky Slezského zemského muzea za poslední desetiletí, které jsou veřejnosti prezentovány vůbec poprvé.
 • Osobnosti na jedničkudo 1. 5. 2022 v Sadech u muzea před Historickou výstavní budovou – Panelová výstava představuje osobnosti spjaté s Rakouským Slezskem, které se narodily v roce končícím na číslo jedna, připomíná jejich osudy, a to co po nich zůstalo do dnešních dní.
 • Štěpán Rak – fotografie a fotografikado 31. 12. 2021 v Arboretu Nový Dvůr – Zveme Vás na výstavu kytarového virtuosa Štěpána Raka, na které uvidíte nejen běžné fotografie, ale také fotografiku, která umělce zcela uchvátila.
 • Historie Arboreta Nový Dvůr na dobových fotografiíchv Arboretu Nový Dvůr – Panelová výstava Vás prostřednictvím dobových fotografií provede jednotlivými částmi parku a představí jeho proměny.
 • Arboretum Nový Dvůr – historie, příroda, sbírkado 31. 12. 2022 v Arboretu Nový Dvůr – Prostřednictvím dobových a současných fotografií vás provedeme historií dnešního arboreta. Výstavu doplňují zajímavé exponáty z dendrologické sbírky arboreta i zoologické exponáty ze sbírky SZM, které zpracoval špičkový muzejní preparátor Vilém Borůvka.
Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w czerwcu. Śląskie kalendarium

Navštívit můžete areály:

 • Historická výstavní budova – Müllerův dům (Komenského 10, Opava) / út–ne 9–12 a 13–17 hodin,
 • Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava) / st‒so 8–12 a 13–16 hodin,
 • Arboretum Nový Dvůr / denně 8‒16 hodin.

Národní památník II. světové války, Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky a Srub Petra Bezruče jsou v současné době veřejnosti uzavřeny.

Upozorňujeme návštěvníky, že ve všech areálech je nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření.

Více informací o probíhajících výstavách naleznete na webových stránkách a sociálních sítích: www.szm.cz / facebook / instagram / twitter.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza