Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku

Původní historické dělení Slezska na Horní a Dolní v realitě současného Českého Slezska nenajdeme. V současném Českém Slezsku vznikly přirozeným vývojem tři naprosto odlišné oblasti.

Východní České Slezsko se stalo základem ostravské průmyslové aglomerace. Přestože je Morava jen malou územní částí aglomerace, českou veřejností není vnímána severovýchodní část země jako České Slezsko, ale jako severní Morava.

Slezská Ostrava – fot. Eva Tvrdá

Severní Morava je v ostravské aglomeraci jen klínem, jemuž dominuje moravská část Ostravy, avšak další severomoravská města aglomerace spadají do kategorie menších měst. Například Brušperk a Paskov jsou města do pěti tisíc obyvatel, Příbor a Fulnek mají necelých 10 000 obyvatel, v Kopřivnici žije téměř 20 000 a v Novém Jičíně necelých 25 000 obyvatel, podobný význam má i městská část Místek. Tato moravská města v povědomí české veřejnosti spolkla města ve Slezsku.

Do Slezska přitom patří velká část třistatisícové Ostravy, šedesátitisícová Karviná, osmdesátitisícový Havířov, třicetitisícová města Orlová, Český Těšín, Třinec a Bohumín, ale také městská část Frýdek a mnoho menších měst, například Rychvald, Jablunkov, Klimkovice, Petřvald nebo Vratimov. Svým charakterem k průmyslové oblasti českého Slezska patří i hustě osídlená oblast mezi Opavou a Ostravou s městy Hlučín, Kravaře a Dolní Benešov. Všechna tato slezská města jsou českou veřejností běžně označována jako severomoravská.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Havířov – fot. Eva Tvrdá

Města východního Českého Slezska jsou až na malé výjimky typická tím, že v nich žije původní obyvatelstvo, ke kterému přibylo ekonomickou migrací obyvatelstvo nové, avšak toto nové obyvatelstvo respektovalo a částečně i přijalo genius loci těchto měst. Oblast této části Českého Slezska se proto v současnosti vyznačuje silnou dynamikou.

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Další oblast Českého Slezska začíná v Opavě. Svým charakterem do ní patří západní Opavsko, Krnovsko a Bruntálsko. V této oblasti se nachází i tzv. Slezská Haná, nejedná se ale historicky o území Slezska, ale o tzv. moravskou enklávu, tedy území spravované v rámci Moravy.

Opava – fot. Eva Tvrdá

Území západního Českého Slezska bylo na počátku 20. století osídleno většinově německým obyvatelstvem, které bylo po druhé světové válce z oblasti odsunuto. Do téměř vylidněné krajiny poničené přechodem fronty a vyrabované tzv. revolučními gardami se nastěhovalo obyvatelstvo nové, které však nemělo možnost navázat na to, co zde vzniklo vývojem předchozích staletí. Přicházeli sem lidé z nejrůznějších koutů, a tak zde vznikl kulturní spletenec, jehož hlavním těžištěm i kompasem byla komunistická ideologie. Po zániku totalitní společnosti oblast přišla o své opěrné body a s novými podmínkami dodnes těžce zápasí. Vyrůstá tady však nová generace lidí, kteří se s tímto krajem cítí spjatí, protože v něm vyrůstali, a kteří se snaží o jeho rozvoj. Tato oblast Českého Slezska je oblastí nádherné přírody, ale i velmi obtížných životních podmínek. Nejznámějšími městy této oblasti jsou Opava, Krnov a Bruntál.

Krnov – fot. Eva Tvrdá

Poslední oblastí současného Českého Slezska je jižní část bývalého niského knížectví, které patřilo k Dolnímu Slezsku. Největšími městy jsou tady Jeseník a Zlaté Hory. Tato oblast je od českého vnitrozemí oddělena vysokým pohořím Hrubého Jeseníku a přirozený spád měla po staletí směrem na sever. Tento přirozený spád se po roce 1989 částečně obnovil. Přestože je tato oblast geograficky odříznuta od českého vnitrozemí a také se jedná o oblast dosídlovanou, dokázala v posledních letech objevit svou vnitřní dynamiku a proměnila se ve velmi atraktivní část Českého Slezska. Může se pyšnit exkluzivním životním prostředím, překrásnou a malebnou horskou přírodou, zajímavými památkami a také slibně se rozvíjejícími službami i průmyslem.

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja
Třinec – fot. Eva Tvrdá
Český Těšín - fot. Eva Tvrdá
Český Těšín – fot. Eva Tvrdá
Bohumín – fot. Eva Tvrdá
Jeseník – fot. Eva Tvrdá

 

Eva Tvrda

Eva Tvrdá – žije a tvoří na Hlučínsku, které je součástí opavského Slezska. Tvorba Evy Tvrdé je silně spjata s moravskoslezským prostředím, především s neobvyklou moderní historií Hlučínska.

Eva Tvrdá – mieszka i tworzy w Kraiku Hulczyńskim, ktôry jest częścią Śląska Opawskiego. W języku polskim ukazały się dotychczas jej dwie książki: “Dyskretny urok Śląska” i “Dziedzictwo”.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza