O Zeszycie  Eichendorffa numer 78

Aleksander Lubina

O Zeszycie  Eichendorffa numer 78

Dzięki pani profesor Joannie Rostropowicz ukazał się 78 tom z serii

ZESZYTY EICHENDORFFA 2022 EICHENDORFF-HEFTE 78

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Historia – Kultura – Literatura /// Geschichte – Kultur – Literatur,

a w nim trójjęzycznie:

(po niemiecku)

Joseph von Eichendorff Aussicht ……………………………………………. 3

Manfred Kutyma Bertha Badt-Strauss – eine ungewöhnliche Lebensgeschichte …….. 4

Wolfgang Reimann Die Malerin Gerda Stryi ………………….. 24

Joanna Rostropowicz Tempelhof ………………………………………. 34

Alfred Nowinski Im Feuerschein ……………………………….. 50

Joseph von Eichendorff Verschwiegene Liebe ……………………… 84

Joanna Rostropowicz Wassergießen in Oberschlesien ………………………….. 86

Eugeniusz Kosmała Joseph von Eichendorff …………………… 94

Oberschlesische Sage …………………….. 96

 

(po polsku)

Joseph von Eichendorff Wizja ……………………………………………………. 3

Manfred Kutyma Berthy Badt-Strauss życiorys niezwykły …………………………….. 5

Wolfgang Reimann Gerda Stryi, malarka z Katowic …………. 25

Joanna Rostropowicz Niwki ………………………………………………… 35

Alfred Nowinski W blasku ognia …………………………………. 51

Joseph von Eichendorff Tajemnicza miłość …………………………….. 85

Joanna Rostropowicz Oblewiny, czyli śmigus-dyngus na dawnym Śląsku………………………. 87

Eugeniusz Kosmała Joseph von Eichendorff …………………….. 94 (po śląsku)

Górnośląskie opowieści …………………… 97

 

Każdy  Zeszyt Eichendorffa to święto kultury. Raduje się serce, oczy się cieszą i dla uszu to uczta.

Dzięki  profesor Rostropowicz wyraźniej widzę piękno i prawdę. Literatura to bowiem piękna, ale także beletrystyka i pisma użytkowe. Zawieram literackie znajomości z pisarzami i publicystami najczęściej przemilczanymi lub zakazanymi, a to dla mnie fascynujące – poznawać postaci i dzieła znaczące dla kultury nie tylko górnośląskiej.

Zeszyt Eichendorffa z wiosny 2022 to  możliwość potwierdzenia oczywistości stanowiącej, że najznakomitszy poeta górnośląski żyje i pozwala krajanom głãbiej oddychać.

Dej pozōr tyż:  Piotr Zdanowicz: Polske bojki i powiarki #1 - „Ślōnzŏk to je Polŏk bo gŏdŏ po polsku”

Poeta pisze – wybrańcy czytają – pani prof. dr hab. Joanna Rostropowicz i jej wspaniały zespół bronią pamięci zastrzeżonej w literaturze pięknej i ożywianą ją w krytyce literackiej oraz publicystyce.

Zeszyt 78 jest istotny poprzez publikację trzeciej części przyczynka po śląsku pióra Eugeniusza Kosmały.

 

Wśród autorów wiosennego tomu  tuzy silesianistyki oraz literaci posługujący się trzema językami naszej okolicy.

Obok  prof. dr hab. Joanny Rostropowicz to dr Manfred Kutyma, prof. dr  Wolfgang Reimann oraz Joseph von Eichendorff, Alfred Nowinski i  Eugeniusz Kosmała (Ojgyn z Pnioków).

 

Postać Manfreda Kutymy przybliżył wachtyrz.eu 9 kwietnia 2021: https://wachtyrz.eu/manfreda-kutymy-zycie-nieuporzadkowane/

 

Prof. dr Wolfagang Reimann, prawnik, notariusz, rocznik 1942, urodzony w Deschowitz/Dzieschowitz ob. Zdzieszowice), pracę naukową zainicjował dysertacją z 1967 „Człowiek i prawo w filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza”.

Reimann jest  także autorem następujących pozycji:

  1. Testament i umowa spadkowa: komentarz z wyjaśnieniami, listy kontrolne i propozycje projektowe
  2. Testamenty i umowy spadkowe: komentarz odręczny z propozycjami projektów przyczynowej praktyki prawnej
  3. Dziedziczenie

Wolfgang Reimann to konsultant zewnętrzny (Of Counsel) w Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Monachium, profesor prawa prywatnego i projektowania umów na wydziale prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Jego specjalność to: Prawo spadkowe, w szczególności prawo egzekucyjne, prawo podatkowe (podatek spadkowy, podatek dochodowy, podatek od przeniesienia własności nieruchomości),  sukcesja osób prawnych oraz krajowe i transgraniczne przekształcenia spółek i prawo fundacyjne. Profesor to także członek komisji eksperckiej przy Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości do spraw form taksy notarialnej i kosztów dobrowolnego sądownictwa (GNotKG) oraz współpracownik Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej m.in. V. (IRZ), Bonn, a w latach 1998 – 2013 przewodniczący Komisji Prawa Kosztowego Federalnej Izby Notariuszy.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w kwietniu – śląskie kalendarium

Alfred Nowinski, syn oficera zawodowego, urodził się 18 sierpnia 1881 roku. Poeta, publicysta, redaktor.

Po ukończeniu prószkowskiego studium nauczycielskiego uczył języka niemieckiego i religii w opolskim gimnazjum. Podczas I wojny światowej służył na froncie wschodnim, dowodząc kompanią.

Po wojnie zaciągnął się do Grenzschutzu, działał w Abwehrze, organizował obronę cywilną, był gliwickim komisarzem plebiscytowym.

Nowinski był działaczem kulturalnym. Powołał m.in. górnośląski związek literatury i sztuki „Sztuka Ponad Polityką”, był współzałożycielem „Związku Pisarzy Górnośląskich”, członkiem zarządu górnośląskiego oddziału „Związku Obrony Niemieckich Pisarzy”, prezesem „Opolskiego Zrzeszenia Śpiewaczego Nauczycieli” i „Związku im. Schuberta.”

Zmarł niespodziewanie 19 stycznia 1933 roku na opolskiej ulicy. (Wiki)

Nowinski znany jest jako Górnośląski La Fontaine:

https://nto.pl/alfred-nowinski-gornoslaski-la-fontaine/ar/4581489

Tekst Nowinskiego  Das alte Oppeln znajdujemy też w numerze 15 Zeszytów z roku 2006, obok tekstów Joanny Rostropowicz, Wolfganga Bittnera, Helmuta Neubacha, Sabine Seelbach, Ingeborg hr. von Pfeil, Jerzego Kałwaka, Marty Rostropowicz-Miśko i Heinza Piontka.

 

Zeszyt Eichendorfa nr 78

Wydawca/Herausgeber:

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach Oberschlesisches Eichendorff- Kultur und Begegnungszentrum in Lubowitz ul. Zamkowa 1-3, Redakcja/Redaktion Joanna Rostropowicz (redaktor naczelna/Chefredakteurin) j.rostropowicz@gmail.com Norbert Honka, Janusz Krosny, Marta Rostropowicz-Miśko, (członkowie/Mitglieder)

Skład i redakcja techniczna/Technische Redaktion Andrzej Walko Korekta/Korrektur Andrzej Rostropowicz Herausgegeben mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für innere Angelegenheiten und Verwaltung und des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

Wydano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Die Veröffentlichung gibt nur die Meinung der Autoren wieder und kann nicht mit der offiziellen Position des Ministers für Inneres und Verwaltung gleichgesetzt werden. © Copyright 2022 by Górnośląskie Centrum Kultury   i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach ISSN 1730-4873 Druk: Poligrafia Salezjańska w Krakowie

Dej pozōr tyż:  Piotr Zdanowicz: Polskie baśnie i legendy # 1 - „Ślązak to Polak, bo mówi po polsku”

Du oberschlesische Heimat, du wälderrauschendes Land. Wie festlich schmückt deine Fluren der Oder silbernes Band. Still betend falt´ ich die Hände, schau fromm zum Himmel hinauf Und seh´ mit dankendem Blicke der Sonne segenden Lauf. In Treue will ich dich lieben, mein Schwur sei heiliges Pfand! Du oberschlesische Heimat, du wälderrauschendes Land. Grün breiten deine Gefilde sich in der östlichen Mark, im Schutze wackerer Männer, so eichenrüstig und stark. Viel tausend fleißige Hände erhalten häusliches Glück, das froh aus Seele und Herzen, klingt in dem Worte zurück: In Treue will ich dich lieben, mein Schwur sei heiliges Pfand! Du oberschlesische Heimat, du wälderrauschendes Land! Es wird mein Auge sich schließen, dereinst zum ewigen Schlaf, vom Todesstrahle geblendet, der manchen Bruder schon traf. Doch mit ersterbendem Atem, bet´ ich mein letztes Gebet, mit dem mein scheidendes Grüßen, im Dämmerdunkel verweht: Ich habe dich treu geliebet, mein Schwur war heiliges Pfand! Du oberschlesische Heimat, du wälderrauschendes Land! Gedicht von Alfred Nowinski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza