Nagroda “Śląski separatysta 2019” – głosowanie

Często przez media przetacza się niebezpieczne słowo “separatysta”. Nikt go nie widział, ale ponoć najwięcej ich można spotkać na Śląsku.

Postanowiliśmy to zmienić i odkrywać nieodkryte. Od tego rogu zaczniemy przyznawać nagrodę “Śląskiego Separatysty Roku” im. Kurzydły. Będziemy ją przyznawać osobom publicznym, instytucjom, które swoimi działaniami przypominają Ślązakom, że śląskość to jednak nie polskość, bo trzeba ją przykryć tą prawdziwą polskością pozbawioną regionalnego kolorytu, że Śląsk, to region niby (częściowo) w Polsce, ale jednak zbytnie przywiązanie do niego budzi w Polsce strach i niepewność, więc lepiej zbytnio nie podkreślać jego podmiotowości. Są to osoby/instytucje, których zasługi w pokazywaniu szaremu obywatelowi, że Śląsk i Ślązacy są jednak inni, są zdecydowanie większe, niż najradykalniejszych działających obecnie ugrupowaniek górnośląskich.

A dlaczego imienia Kurzydły? Kurzydło to pierwotne nazwisko Michała Grażyńskiego, sanacyjnego wojewody śląskiego, który swoimi działaniami w międzywojennym woj. śląskim także dbał o odpowiedni poziom polskości wśród Ślązaków, którzy rzekomo kilka lat wcześniej po wiekach niewoli w spontanicznym zrywie pokazali, jak bardzo chcą do Polski.

Kurzyć (śląskie palić papierosy, dymić) to też symboliczna zasłona dymna występującą wokół słowa “śląski separatysta”, którą tą nagrodą pragniemy rozwiać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Za rok 2019 nominujemy do wyboru dwie osoby:

Jacka Kurskiego – prezesa zarządu Telewizji Polskiej, za zwolnienie z pracy osoby odpowiedzialnej za przygotowanie loga młodzieżowej Eurowizji i umieszczenie obok nazwy Gliwic napisu SILESIA, czyli Śląsk.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Jakuba Chełstowskiego – marszałka woj. śląskiego, za zmianę nazwy Regionalnego Instytutu Kultury na Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Ankieta potrwa tydzień na naszym oficjalnym profilu facebookowym. Głosowanie potrwa od 5 do 11 stycznia 2020 roku.

W przyszłych latach poszerzymy ramy konkursu o możliwość nominowania osób/instytucji przez naszych czytelników.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-