Na gōrnoślōnskich szportplacach, 9.09.2018

Skuli szpilōw Ligi Narodōw nie grały bez tyn weekend fusbalowe ligi. Yno GKS Tychy we II lidze groł szpil awansym i przegroł 4-1 ze Bytoviōm Bytōw.

To iże nie grali we fusbal nie ôznaczŏ, co na gōrnoślōnskich szportplacach nic sie nie dzioło. Grajōm już ligi handbalowe, we Polsce grŏ liga hokejowŏ, a dwa manszafty z Gōrnego Ślōnska grajōm we Europejskej Lidze Majstrōw.

We handbalowej lidze czeskej nie udoł sie sztart HC Banika Karwinej, kery łōński sezōn bōł majstrym ligi czeskej. Piyrszy szpil handbalŏrze ze Karwinej grali ze HBC Ronal Jičín i przegrali go blank knap, bo yno 27-26.

We polskej lidze handbala grali już druge szpile i tukej tyż knap, ale wygrała Gwardiŏ Ôpole we Szczecinie ze Pogōniōm, tyż 27-26. Ciynżke szpil mioł Gōrnik Zŏbrze, kery we Kielcach musioł sie mierzić ze PGE VIVE i przegroł 32-23. Po dwōch szpilach ôba manszafty ze Gōrnego Ślōnska majōm po 2 punkty.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We hokeju nasze manszafty dalyj walczōm we Europejskej Lidze Majstrōw. Choć GKS Tychy przegroł wszyskie 4 szpile. W tyn tydniu ôba na wyjeździe: 6-2 ze Skelleftea AIK i 2-1 z HIFK Helsinki.

Lepiyj poszło HC Očelaři Trziniec, kere po przegranej ôbu szpilōw u siã wygrało we Szwecyji ze Djurgarden IF 4-3. We drugim szpilu już bōł yno jedyn punkt, bo po dogrywce przegrali ze Tappara Tampere 3-2.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Grŏ już tyż polskŏ lida hokeja, ale dojś nieregularnie, beztōż napiszymy ô niyj nieskorzyj.

Foto na wiyrchu: https://www.facebook.com/TrinecHokejoveSrdceSlezska/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza