Na gōrnoślōnskich szportplacach, 5.05.2019

To bōł blank dobry tydziyń dlŏ manszaftōw ze Gōrnego Ślōnska. Po ôstatnich dwōch majstrach we hokeju dlŏ manszaftōw ze Gōrnego Ślōnska mogymy terã fajerować do kupy ze voleybalerōma ze ZAKSY Kyndzierzyn-Koźle! Manszaft z Kyndzierzyna-Koźlŏ wygrŏ wczoraj trzeci finałowy szpil ze ONICO Warszawa 3-1 (25-22, 19-25, 32-30, 25-19) i cołkŏ finałowŏ seryjŏ 3-0! Fest gratulujymy! Do tego trzejci plac dlŏ manszaftu ze Jastrzymbiŏ, kery wygrŏ wszystke 3 szpile ze Aluronym Virtu Warta Zawiercie.

We fusbalu Piast Gliwice wygroł 0-1 na Legii we Warszawie i dalyj bije sie ô majstra. Gorzyj poszło manszaftowi ze Zŏbrzŏ, kery przegrŏ u siã 1-2 ze Wisłōm Krakōw.

Ôbszerne relacyje ze ôbu szpilōw sã:

Piast Gliwice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Górnik Zŏbrze

Latoś już we ćwierćfinale skōnczōła sie przigoda BK Ôpawa we czeskej lidze basketbala. We czwŏrtek w Deczinie BK Ôpawa przegroła 7 szpil 79-62, a cołkŏ seryjŏ knap 4-3.

We handbalu do finału ligi czeskej wlŏz Banik Karwina, kery we pōłfinale pokōnoł Dukla Praga we trzech szpilach 3-0. We finale czekŏ manszaft z Pilzna, kery wygrŏ tyż runda zasadniczŏ, beztōż bydzie grać wiyncej szpilōw u siã. Banik Karwina brōni majstra ze łōnskygo roku.

We polskej lidze handbala ôdpŏd Górnik Zŏbrze, kery nojpiyrw wygroł we Kwidzyniu 21-19, ale przegroł potyn u siã 26-31 i po dobrej rundzie podstawej drap skōńczōł przigoda we play-offach. Do pōłfinału wlazła za to Gwardia Ôpole, kerŏ wygrała ôba szpile ze Azotōma Puławy. We pōłfinale ale czekŏ na niã majster Polski Vive Kielce.

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie do konkursu „Ignacy, nasza kopalnia”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza