Na gōrnoślōnskich szportplacach, 14.04.2023

We ôstawnim przeglōndzie pogrzebali my już małowiela HC Oceláři Trziniec, ale to je manszaft kerymu styknie 1 sekunda, a zmiynić dzieje czeskigo hokeja (ô tym wiyncej przi szpilach hokeja). Co sie udało Trzińcowi niy podarzyło sie ale GKS Katowice, kery przegrali dogrywka 7. finału we hokeju na lodzie i muszōm latoś zadowolić sie strzybrnym medalym.

Zebrali my 18 szpilōw.

Fusbal

Liga polskŏ chopōw
Pogoń Szczecin – Ruch Chorzōw 5-0
Górnik Zŏbrze Śląsk Wrocław 2-0

Po 28. szpilach Górnik Zŏbrze je 7, Piast Gliwice 14, a Ruch Chorzōw 18.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Liga polskŏ kobiytōw
Medyk Kōnin – GKS Katowice 0-3

Po 16. szpilach GKS Katowice je na piyrszym placu, a Rekord Biylsko-Biołŏ na 9.

Liga czeskŏ chopōw
Banik ÔstrawaMFK Karwinŏ 2-2

Po 28. szpilach Banik Ôstrawa je 4, a MFK Karwinŏ 16.

Hokej na lodzie

Liga polskŏ chopōw – finał
GKS Katowice – Unia Ôświyncim 3-2 (po dogr.), 0-5, 0-1 (po dogr.)

Po 7 szpilach 4-3 dlŏ Ôświyncima. GKS Katowice na drugim placu, a GKS Tychy trzecie.

Liga czeskŏ chopōw – 1/2 finału
HC Oceláři Trziniec – Sparta Praga 3-2, 2-1 (po dogr.), 3-2 (po dogr.)

Jak my pisali w miniōnym tydniu, jeszcze żodnymu manszaftowi w lidze czeskej nie udało sie wygrać rōndy we play-offach, jak przegroł piyrsze 3 szpile. Żodnymu, aże prziszło to na Trziniec.

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie na kursy online dotyczące Śląska

Po piyrwszych trzech przegranych szpilach udało sie wygrać szworty szpil u siã i zniżyć  stan na 1-3. Potyn prziszło do szpilu w Pradze, kaj Trzyniec szafnōn 3-2. Szôty szpil bōł zajś grany we Trzińću i na 2 sekōndy przeg kōńcym Trziniec przegrywoł tyn szpil, mioł krōnżek za torym… i żodyn do dzisiej niy wiy, jak udało sie trefić na 1-1. Możno kukniecie sami?

We dogrywce juzaś bōł lepszy Trziniec i prziszło do 7. szpilu we Pradze.

Tam zajś Trziniec przegrywoł, ale tora na 2-2 strzelōł “już” na minuta przed kōńcym szpilu i ô awansie zajś miała decydować dogrywka. Jak sie potyn ôkŏzało aże 4. dogrywki i po bezmałŏ 6 godzinach! tora na wŏga awansu Trzińća do finału trefiōł Miloš Roman.

Wszystke tory 7. szpilu mogecie ôbejrzeć sam:

Stan po 7 szpilach: 4-3 dlŏ Trzińca i awans ślōnskigo manszaftu do finału, kaj czekŏ Dynamo Pardubice.

Tytułowe foto: Krzysztof Rogalski ze 7. szpilu we Pradze.

Necbal

Liga polskŏ chopōw – 1/4 finału
AZS Ôlsztyn – Jastrzębski Wegiel 0-3 i 1-3
Stal Nysa – Aluron Warta Zawiercie 0-3 i 2-3

Handbal

Liga czeskŏ chopōw – play-offy 1/2 finału
HCB Karwinŏ – Mesto Lovosice 26-28

Grane je do 3. wygranych szpilōw, po dwōch szpilach 1-1.

Liga polskŏ chopōw -1/4 finału
Energa Kalisz – Górnik Zŏbrze 19-26

Grane je do 2 wygranych szpilōw.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2023

Liga polskŏ chopōw – ô utrzimaniy
Wybrzeże Gdańsk – Gwardia Ôpole 31-29

Po 2. szpilu we grupie ô utrzimaniy Gwardia Ôpole je na trzeciym placu.

Korbbal

Liga polskŏ chopōw
GTK Gliwice – Trefl Sopot 79-80

Po 28. szpilach GTK Gliwice sōm na 14 placu.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza