Mŏsz meble z PRL? Dej je do muzeum!

Muzeum Miyjske w Tychach szukŏ mebli z lŏt PRL-u na wystŏwa, co mŏ pokazować tyske restauracyje i kafyje z lŏt 50., 60. i 70. XX stoleciŏ.

Poszukowane sōm regały, szranczki i pōłki z przeszklōnymi dźwiyrzkami (tak stojōnce jak i do powieszyniŏ na ścianie) jak tyż zesle Chierowskigo.

Jak mŏcie take meble, to Muzeum rade by je wziōnło. Możecie dziynki tymu bezpostrzednio budować ôfertã kulturalnõ na Ślōnsku.

Wiyncyj informacyji i kōntakt idzie znojś na strōnie Muzeum Miyjskigo w Tychach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Huhu Uet / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza