Moc Kultury #32: Styknie!!!

Aleksander Lubina
Moc kultury

Styknie!!!

Limits / Styknie Tomasza Kamuselli we akuratnym i adekwatnym przekładzie z angielskiego na ślōnski Marcina Melona to kōnsek epnyj modernyj literatury pō naszymu.

Tego Marcina Melona mōm echt rod, bo to dobry pisorz, translator i rechtōr, nale co nojwożniyjsze – to spolegliwy chop. Czego sie chyci to elegancko szafnie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Buchy i publicystyka Tomasza Kamuselle mōm w zocy, bo z tyj mōnki moge być chlyb.

Kamusella i Melon naszkryflali bogato. Komisorz Hanusik sie sprzedoł, bo szpasowny. Terozki czas na  Styknie.

„This book and other Silesian-language titles published by Silesia Progress are intended to ameliorate the situation, so that more Silesians can become literate intheir Silesian language, as they alreade are in Polish, German, or English.” /-/ Tomasz Kamusella we wstympie.

„Bez ôstatnie pora dekadōw dali my sie przegodać, co nasza ślōnsko godka zdo sie na ôsprawianie wicôw. Ino. (…)

Rade robimy za hampelmana, kery cosik frōnknie ô tyju na byfyju, żodyn go niy spokopi, ale kożdy sie chichro, a hampelmann je rod, bo… (…)

(…) Tak po prawdzie to kożdy z nos je tymu trocha krziw. Te kere dali sie przegadać, co ślōnski etnolekt to je ino ańfachowo „gwara”, te, kere welowali na polskich   nacjonalistōw wylynkanych skuli ślōnskij ôdmiynności i te, kere śmioli sie z wicōw ino beztōż, co ftoś pedzioł je po ślōnsku. Jo tyż.

Dej pozōr tyż:  Manfreda Kutymy życie nieuporządkowane

Napisōł żech pora ksiōnżech we ślōnskij godce, kerym ludzie przichwolili za jejich szpasowność. Nale kożdy borg yntliś trza abcalować.”  /-/ Marcin Melon we wstympie.

Marcin Melon abcalowoł – pora by czytocze z tyj mōnki upiekli chlyb: Poczytejcie yntlich!

Srogo to gańba, kiej ślōnskie ksiōnżki leżōm niekupione. Poczytejcie!

Sōm przekłody Kulika, Melona i Syniawy.

Sōm knigi ôd Kadłubka, Melona, Syniawy, Szewczyka, Szwieca, Szymy.

Jest Waniek, Twardoch, Dyrda, Kamusella.

Srogo to gańba, kiej ślōnskie ksiōnżki leżōm niekupione, a we necu cołkie landszafty klugszajserōw godo, jako to gorole szkodzōm naszyj kulturze.

Poôsprawianie wicōw a labiydzynie ô umartyj godce a edukacyji regionalnyj…

Poôglōndyjcie we szrankach naszych politykōw, rechtorōw, biznesmynōw i prezesōw, eli tam stojōm jakie buchy i czy chocia roz przeczytane.

 

Tomasz Kamusella
Limits / Styknie

Modernŏ literatura pō naszymu
Przekłod z angielskiego na ślōnski Marcin Melon
Silesia Progress 2019
Redakcyjŏ ślōnskojynzycznŏ – Bartłomiej Wanot
Redakcyjŏ anglŏjynzycznŏ – Iemima Ploscariu
Projekt ôbkłŏdki – Rafał Szyma

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Moc Kultury #32: Styknie!!!

 • Avatar
  29 stycznia 2021 ô 22:24
  Permalink

  Ci co niy czytujom Po slonsku niy wiedzom co tracom. Mi sie Po slonsku lepij czyto Jak Po polskiymu, Bo niyma tego dlo mnie sztucznego nadmiaru literek “a”.

  Ôdpowiydz
  • Avatar
   16 lutego 2021 ô 14:37
   Permalink

   Dieser Kommentar liefert Stoff für neue Geschichten: “sztuczny nadmiar literek ‘a'” als Umschreibung für Polnisch. Wie wär’s – hätten Sie nicht Lust Ihre Idee als Text auszuarbeiten? Wäre spannend zu lesen, was Sie darunter meinen… 😉
   Grüße

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza