Mirosław Syniawa: Śnik ô Kutzu

ŚNIK Ô KUTZU

Kejś mi sōm pōn Kutz śniōł sie i w śniku namŏwioł,
i napiyroł: „Weź kup se mojã ksiōnżkã nowõ!”.
Pytōm sie go: „Za wiela?”.

„Bezma darmo, sōm ôbŏcz. Jyn sztyrdziści złotych”.
„Wiela?! Musioł bych przedać wierzã przōd galŏty!
I to te na niedzielã!

Dyć to i sto strōn niy mŏ! Kajście to durkować
dali? Co? U Długosza bych ani pōłowã
za takõ ksiōnżkã niy doł.

Dōm wōm dwajścia, niy wiyncyj”. Ôn mi: „Trza sie cynić,
trza zarobić, beztōż jyj niy przedōm za mynij.
Dlŏ profituch jōm wydoł”.

Śnik sie skōńczōł, mie w gowie dwie liczby ôstały:
dwajścia, k tymu sztyrdziyści. Co by znaczyć miały?
Te pytanie mie morzi.

Autōnōmijŏ miała być w dwadziestym roku…
Chcioł mi pedzieć: „Doczkŏcie siy jyj, ty borŏku,
dyć lŏt dwajścia niyskorzij”?

Padōm se, jak nadarzi sie jyn przileżytość,
trza sie spytać, dyć prawiech w wiadōmościach czytoł,
że go już z nami niy ma.

Miyni czowiek, że czas mŏ, bezma wieczność całõ.
Potym już zaniyskoro. Wszyjsko, co ôstało,
to spisać jankōr w rymach.

Foto tytułowe: Tobiasz “Anorak” Koprowski, Wikimedia Commons

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi”), autor poezji po śląsku jak i prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”.

Dej pozōr tyż:  Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza