Ligota Łabędzka: spotkanie z Pejtrem Długoszem

Koło Gospodyń Wiejskich Ligota Łabędzka (kgwligotalabedzka@gmail.com)

i

Klub Twórców Górnośląskich KARASOL

Zapraszamy na spotkanie z panem Pejtrem Długoszem właścicielem wydawnictwa Silesia Progress, w którym ukazały się tłumaczenia literatury światowej na język śląski, powieści autorek piszących po śląsku, czesku, angielsku i polsku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W wydawnictwie ukazały się białe kruki: Finis Silesiae oraz Wiatr od Wschodu.

Pan Długosz jest współwłaścicielem współczesnym wachtyrza.eu, gdzie ukazują się teksty o Śląsku  współczesnym i dawnym .

Spotkanie od będzie się 10 września 2022, godz. 15.00 w szkole w Ligocie Łabędzkiej, ul Szkolna 1. Spotkanie poprowadzi pani Gabriela Ochudlo, przewodnicząca KGW Ligota Łabędzka.

Spotkanie poprzedzone zostanie o godzinie 14.00 posadzeniem drzewa Pejtra Długosza w ogrodzie Wielkich ze Śląska  w Ligocie Łabędzkiej, ul Szkolna 53.

To kolejne spotkanie w ramach obchodów 725 lat Ligoty Łabędzkiej.

Dej pozōr tyż:  Joanna Schaffgotsch patrōnkōm szkoły w Kopicach!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Ligota Łabędzka: spotkanie z Pejtrem Długoszem

 • 1 września 2022 ô 15:38
  Permalink

  Z przyjemnością będę uczestniczyła w spotkaniu w dniu 10 wrzesnia br. w ramach obchodów 725 lat Ligoty Łabędzkiej
  i posadzeniu drzewa Pyjtra Długosza
  w OGRODZIE WIELKICH ZE ŚLĄSKA

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza