Ligota Łabędzka: Mirosław Neinert kolejnym gościem

 

Koło Gospodyń Wiejskich

Ligota Łabędzka

kgwligotalabedzka@gmail.com

 

          Klub Twórców Górnośląskich

KARASOL

Zapraszają na spotkanie z cyklu:

Chwałą Boga człowiek żyjący w pełni.

z panem Mirosławem Neinertem

zreżyserem, aktorem oraz dyrektorem Teatru KOREZ w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się 2 października 2022 godzi 15.00

w dawnej szkole w Ligocie Łabędzkiej, ul Szkolna 1.

Spotkanie 2 października 2022 poprzedzone zostanie posadzeniem drzewa Mirosława Neinerta o godzinie 14.00 w ogrodzie Wielkich ze Śląska w Ligocie Łabędzkiej, ul Szkolna 53.

Rosną tam już drzewa Vitelona, świętej Jadwigi, świętego Jacka, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Carola Godulli, Josepha von Eichendorffa, Gerharta Hauptmanna i  Olgi Tokarczuk oraz Gintra Pierończyka i Pejtra Długosza.

To kolejne spotkanie w ramach obchodów 725 lat Ligoty Łabędzkiej.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Rusza świąteczny jarmark

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza