Kōnkurs z Dzieciōntkiym – galeryjŏ ôbrŏzkōw

Kōnkurs z Dzieciōntkym za nami. Dostali my ôbrŏzki z ôpolskej i katowickej strōny Gōrnego Ślōnska, a jedyn prziszoł aże z Niymiec. Pod spodkym możecie je ôbejrzeć. Za wszystke fest dziynkujymy.

Paula, 8 lŏt i Thomas, 6 lŏt.

Łucja, 4 lata.
Emilia, 9 lŏt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Skuli tego co ôbrŏzki prziszły ôd bajtli z trzech familijōw, to gynau styknie po jednym “Małym Princu” dlŏ kożdej. Bańdziymy sie z Wami kōntaktować prywatnie.

A nagrody naszykowało wydawnictwo Media Rodzina, kere je wydawcōm “Małego Princa”.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza