Kōncert Muzyki Ôrganowyj i Kameralnyj we Jastrzymbiu – zaproszynie

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim we Jastrzymbiu ôdbydzie sie niyôbyczajno “Muzyczno rajza bez stolecia”. To wszyjsko za sprawōm XIV Kōncertu Muzyki Ôrganowyj i Kameralnyj.

Jastrzymbie-Zdrōj społym ze Miastowym Ôstrzodkym Kultury zaproszajōm na te niyôbyczajne muzyczne wyrarzynie, w czasie kerego bydzie szło usłyszeć Magdalena Kania i Sławomira Drózda, co grajōm na flyjcie traverso, Mariusza Burego, co gro na teorbie, a na klawesynie i ôrganach zaprezyntuje sie Urszula Jasiecka-Bury.

Kōncert ôdbydzie sie 29 września ô godz. 18.00. Stymp wolny

plakat

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza