Katowice: nagroda dla Teatru Śląskiego

Wczoraj, 8 października. odbyły się urodziny Teatru Śląskiego. Teatr został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego BRĄZOWYM MEDALEM „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”. To szczególny dzień dla teatru, szczególny jest zresztą cały rok, bo właśnie teraz obchodzone jest 115-lecie teatru, 100-lecie sceny polskiej, 25-lecie Rady Mecenasów, 5-lecie istnienia Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański” i 5. edycję Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR.

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z rąk Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, odebrała Bogumiła Murzyńska – wspaniała aktorka, która w minionym miesiącu świętowała 60-lecie pracy artystycznej. Inni artyści oraz pracownicy administracyjni i techniczni zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę oraz Krzyżami Zasługi przez Wojewodę Śląskiego, a także Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Jak co roku w urodziny Teatr nie tylko świętuje, ale także rozdaje prezenty. Dziękuje Mecenasom za wsparcie i życzliwość dla katowickiej sceny. W tym roku postanowiono obdarować ich pamiątkową statuetką z wizerunkiem patrona, Stanisława Wyspiańskiego, oraz książką „25 lat współpracy Rady Mecenasów z Teatrem Śląskim”, wydaną specjalnie na tę szczególną okazję.

Mecenasi, zgodnie z tradycją, nagrodzili także wybraną aktorkę i aktora za szczególne osiągnięcia artystyczne w poprzednim sezonie. W tym roku nagrody z rąk przedstawicieli Rady Mecenasów odebrali Karina Grabowska i Artur Święs.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wręczono także wyjątkową statuetkę „Angelus Kulis”, corocznie przyznawaną przez Roberta Talarczyka wybranej osobie pracującej w teatrze. Tym razem wyróżnienie to odebrała Anna Podsiadło – archiwistka i bibliotekarka, posiadająca ogromną wiedzę na temat Teatru Śląskiego.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza