Katowice: fundacja Arka Noego uruchamia nową szkołę

Katowicka fundacja Arka Noego uruchomi szkołę przysposabiającą do pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Dzięki temu absolwenci prowadzonej od sześciu lat specjalnej szkoły podstawowej będą mogli kontynuować naukę w tym samym miejscu. –  Cały czas mamy nadzieję na pozytywny finał trwających od kilku lat rozmów z Urzędem Miasta w Katowicach na temat kupna lub dzierżawy gruntu pod rozbudowę szkoły. Dzięki temu miejsce w placówce znalazłoby się dla wszystkich chętnych – mówi Magdalena Skorupa-Grajner, prezes fundacji Arka Noego.

Fundacja Arka Noego od 2014 roku prowadzi Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową  “Arka Noego”. Szkoła znajduje się w katowickich Panewnikach przy ul. Gromadzkiej 59. Obecnie w ośmiu klasach uczy się 28 niepełnosprawnych intelektualnie uczniów.

– Nasze uczennice z ósmej klasy niedługo skończą szkołę podstawową. W związku z tym, że chcielibyśmy, aby kontynuowały edukację pod skrzydłami Arki Noego, zdecydowaliśmy się na zarejestrowanie szkoły przysposabiającej do pracy – mówi Magdalena Skorupa – Grajner, prezes fundacji Arka Noego w Katowicach.

Założyciele Arki Noego (pomysł na powołanie do życia Arki powstał w momencie, kiedy córka Pani Magdaleny i jej męża Tymoteusza, która urodziła się z Trisomią 21, czyli zespołem Downa, osiągnęła gotowość szkolną, a rodzice nie znaleźli dla niej odpowiedniej placówki) mieli taki plan od dawna.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

– Praktycznie od samego początku myśleliśmy o tym, aby zapewnić uczniom kompleksową opiekę. Naszym marzeniem jest, aby obok szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy funkcjonowała także szkoła branżowa. Prowadziliśmy już wstępne rozmowy z przedsiębiorcami, którzy mogliby wziąć pod opiekę naszych uczniów, bo obok samej edukacji ważna jest także praktyka. Zapewnienie jej na odpowiednim poziomie to także wyzwanie – zauważa Magdalena Skorupa – Grajner. 

Żeby te marzenia udało się zrealizować, a szkoła mogła przyjąć wszystkich chętnych uczniów, placówka musi zostać rozbudowana. Pierwotna koncepcja zakładała powiększenie budynku o szkołę branżową i szkołę przysposobienia do zawodu, przedszkole oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną, wkomponowaną w wielką Arkę Noego. Poza tym w rozbudowanym budynku miałoby się znaleźć się miejsce dla świetlicy, sali rehabilitacyjnej, sal terapeutycznych, stołówki, szatni i innych niezbędnych pomieszczeń dla funkcjonowania wszystkich placówek.

Czy uda się zrealizować chociaż część z tych marzeń? To uzależnione jest od kilku czynników.

– Cały czas mamy nadzieję na pozytywny finał trwających od kilku lat rozmów z Urzędem Miasta w Katowicach na temat kupna lub dzierżawy gruntu pod rozbudowę szkoły. Dzięki temu miejsce w placówce znalazłoby się dla wszystkich chętnych. Kolejny krok to pozyskanie sponsorów, którzy wesprą nas w tym przedsięwzięciu, chętnych nauczycieli do współpracy. Potrzebujemy też dużo zdrowia, byśmy podołali – podsumowuje prezes fundacji Arka Noego.

Celem edukacji uczniów w szkołach przysposabiających do pracy jest efektywne przygotowanie ich do dorosłości. W przeciwieństwie do szkół branżowych (uczęszczają do nich dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim), w tego typu placówkach nie nauczą się one konkretnego zawodu, bo ograniczenia, z jakimi się zmagają, na to nie pozwalają. Nie to jednak w tym wypadku najważniejsze.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Lato z Muzeum Hutnictwa

– Osoby, które podejmują naukę w szkole przysposabiającej do pracy, nie otrzymają konkretnego fachu, ponieważ z założenia są to osoby, które na co dzień nie funkcjonują samodzielnie. Potrzebują one wsparcia asystenta. To jednak nie przeszkadza im, aby być wsparciem i wykonywać drobne zadania w takich branżach, jak na przykład fryzjerstwo, ogrodnictwo, czy gastronomia. Jaka jest to konkretnie praca, ma mniejsze znaczenie od tego, by zaangażowana osoba czuła się potrzebna. Miała świadomość, że powierzone zostają jej obowiązki, które potrafi wykonywać, a za które na koniec miesiąca jest wynagradzana. Miała poczucie, że zapracowała na to – mówi Magdalena Skorupa-Grejner.

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy odbywają się zajęcia edukacyjne (oprócz przysposabiających do pracy także m.in. funkcjonowania osobistego i społecznego, rozwijające komunikowanie się, czy kształtujące kreatywność) oraz zajęcia rewalidacyjne.

– Dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi mają świadomość swoich ograniczeń, przypadek każdego z nich trzeba rozpatrywać indywidualnie, ale niezależnie od tego każde z nich powinno być nieustannie aktywizowane w granicach swoich możliwości. Jeżeli tak się nie dzieje, straty widać niemal natychmiast – podkreśla prezes fundacji Arka Noego.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza