Kamratki a kamraty: Pejter Długosz

Pejter Długosz – urodzony w 1978 w Opolu na Górnym Śląsku. Od wielu lat zaangażowany w sprawy śląskie, do dzisiaj pracuje na naszej ziemi, łącząc spolegliwość ze skutecznością. Dla mnie wzór godny naśladowania – w swojej generacji wskazujący cele i drogi ich osiągania.

Pejter Długosz otwiera oczy na Górny Śląsk, a Górny Śląsk na świat w językach śląskim, angielskim, czeskim, niemieckim i polskim.

w 2004 w Opolu założył stowarzyszenie Młodzież Górnośląska, którego sukcesem było kilkukrotne zorganizowanie Górnośląskich Dni Dziedzictwa –  wspólnie dla podzielonych między województwa opolskie i śląskie ziem górnośląskiej.

Długosz tworzył pierwsze struktury Ruchu Autonomii Śląska w województwie opolskim, a w 2011 roku z grupą kilkunastu osób zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Skutecznie działa dla kultury śląskiej. Najpierw poprzez organizację spotkań wokół historii i literatury śląskiej oraz organizację kursów dla młodzieży (m.in. kursy skata dla młodych). Od 2007 roku prowadzi firmę, której celem jest promocja symboliki śląskiej w przestrzeni publicznej (śląskie flagi, naklejki, koszulki).

W 2012 działalność  Długosza została poszerzona o wydawnictwo Silesia Progress, którego inicjatywą jest seria CANON SILESIAE. Wydał m.in. książki Zbigniewa Kadłubka, powieści Henryka Wańka, Evy Tvrdej i Heleny Buchner, tłumaczenia Mirosława Syniawy i Grzegorza Kulika, Augusta Scholtisa (tł. Alois Smolorz) oraz klasykę literatury w tłumaczeniach na śląski: Mały książę, Opowieść wigilijna, Robert Burns, Ajschylos.

Najpoczytniejsze książki wydawnictwa to seria kryminalna po śląsku, a wśród nich głównie komedie kryminalne Marcina Melona „Kōmisorz Hanusik”. Wydawnictwo nie zapomniało o najmłodszych, wydając serię książek „Z bōmbōnym”.

Dej pozōr tyż:  Seasons in Opole / Oppeln: An Elgin Marbles Case?

Publikacje wydawnictwa SILESIA PROGRESS ukazują się w ramach:

CANON SILESIAE – Ślōnskŏ Bibliotyka

CANON SILESIAE – Bibliotyka Tumaczyń

CANON SILESIAE – Ślōnske dzieje

SERIA ZE ZICHERKŌM

Pejter Długosz jest współzałożycielem i głównym redaktorem portalu Wachtyrz.eu, gdzie o redakcji czytamy:

Pejter Długosz, Grzegorz Kulik, Rafał Szyma

Nasza misyjŏ

Informacyjŏ mŏ siyła. Siyła pokazowaniŏ prŏwdy. Siyła zmiynianiŏ świata naôbkoło nŏs. Siyła łōnczyniŏ ludzi. Beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz.eu – ślōnski serwis z informacyjami.
Wachtyrz.eu je lokalny. Dŏwŏ plac, coby sie trefić. Dŏwŏ nŏrzyńdzia, coby znojś partnyra do geszeftu, usugi, do spōlnego działaniŏ sam-tukej, u nŏs.
Wachtyrz.eu je regiōnalny. Zasuwŏ granice, co sōm w gowach. Niy zaglōndŏ na wojewōdztwa i kraje. Stŏwŏ na pozycyji ślōnskij – i żŏdnyj inkszyj.
Wachtyrz.eu je globalny. Toć, dōm je ważny, ale niy idzie durch siedzieć w dōma. Wachtyrz spōminŏ, co sōm my czyńściōm Europy i świata. Co Ślōnsk to je Europa i świat.
Wierzymy, iże potrzebny je ślōnski serwis z informacyjami – ciekawy, przidajny, po blisku – beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz. Patrzymy, coby była sam siyła informacyji, ale tyż coby zrobić ś niego sroge nŏrzyńdzie, co poradzi postarać sie ô lokalne, regiōnalne i globalne ślōnskie sprawy.
Bydź z nami. Spōlnie użyjymy dobryj siyły ôd informacyje.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza