Jewgienij Jewtuszenko: Bana poezyje

Jewgienij Jewtuszenko

BANA POEZYJE

(Трамвай поэзии)
B. Słuckimu

Do bany poezyje,

blank choćby w jaki ZOZ

połniuśki ludzi i buchsztabek,
niy z przodnij żech platformy wlŏz –
przōd na buforze musiołch siŏdać,
potym żech wisioł już na schodkach
a dźwiyrze mi

prziklapły nogã,

dyć w kōńcuch wcis sie do postrzodka
i sōm uwierzić se niy mogã.
Starzikōm ustympowołch placu,
przed szafnerami sie niy chowoł,
niy deptoł ludziōm naschwŏl palcōw,
jak mie deptali –

niy pōmstowołch.

Cajtōngi w kōntach

tam czytali.

Na srogich pytlach

przisiŏdali.

Choćby do raju sie sam ryli,
połnego wrogōw ôsobistych,
a jyno wleźli, w kabze kryli
logikã tych, co sie niy wciśli.
Inkszych sam wpuścić? –

głupi pōmysł
i kożdy jedyn mu niyrŏd:

„Ustōńcie klupać…

Bana niy z gōmy!

Niych szafner

niy ôtwiyrŏ!

Jŏch z tym,

co czekŏ zestarany,

niy z tymi,

co wchōd zastawiajōm.

Jŏch z tymi,

co chcōm wlyź do bany,
kej ich tam inksi niy wpuszczajōm.

Świat tyn jak Moskwa, kej zima ryknie
i mrōz sie z wiatrym sprzimierzi.
Bana je z gōmy.

Placu styknie!

Ôtwōrzcie dźwiyrze,

szafnerzi!

 

Na ślōnski przełożōł:

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi, i jeszcze inksi”), autor poezji po śląsku (m.in. “Cebulowŏ Ksiynga Umartych“) oraz prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”, autor dwutomowego “Biograficznego słownika przyrodników śląskich“.

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Cudo

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza