HC Oceláři Trziniec na Spengler Cup 2018

HC Oceláři Trziniec grali latoś we nojstarszym towarzyskim hokejowym pucharze świata – Spengler Cup we Davos.

Jak co roku grało 6 manszaftōw: Team Canada (to sōm kanadyjske hokeisty, co grajōm we europejskich manszaftach), HC Oceláři Trziniec, gospodŏrze HC Davos, Ice Tigers Nürnberg, Metallurg Magnitogorsk (Rusyjŏ), KaIP Koupio (Finlandyjŏ).

Manszaft ze Ślōnska napoczōn dobrze piyrszy szpil ze Metallurgym Magnitogorsk. Po dwōch tercyjach HC Oceláři Trziniec  prowadziōł 1-0, ale we ôstatniej manszaft z Rusyje wyrōwnoł i prziszło do “elwrōw’, w kerych lepszy bōł Metallurg.

We drugym szpilu już gładko przegrali 3-1 ze KaIPa Koupio i HC Oceláři Trziniec  mioł ôstatni plac we tabuli. Skuli tego musioł grać ćwierćfinał z gospodŏrzōma ze Szwajcaryji – manszaftym HC Davos. Po dwōch tercyjach bōło 1-1. We ôstatniej tora na 2-1 trefiōł HC Davos i manszaft ze Ślōnska ciepnōn sie do ôdrŏbianiŏ stratōw. We kōńcōwce szpilu wycofali tormana, co zemściyło sie we ôstatniej minucie i HC Davos wygrało 3-1.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Trziniec skōńczōł tyn turniej bez wygranej i może wrŏcać już nazŏd do ligi czeskej, kaj bōły normalne szpile ligowe. Ôkrōm tego, iże HC Oceláři Trziniec nie groł w lidze, to dalyj je tam na piyrszym placu i mŏ 5 punktōw przewŏgi na Mountfield Hradec Kralove, kere grało już 2 szpile wiyncej.

A w Spengler Cup we niedziela pōłfinały: Team Canada – Ice Tigers Nürnberg i KaIPa Koupio – HC Davos. Majstra brōni Team Canada, kery wygroł bez ôstatnie trzi lata.

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza