Gostyń: Tref autorski online z Jerzym Ciurlokiem

Zaprŏszōmy na tref autorski z Jrzeym Ciurlokym – publicystōm, nowiniŏrzym, satyrykym, regionalistōm, autorym 4 ksiōnżek ô Ślōnsku a tumaczym na ślōnskŏ gŏdka aforyzmōw ôd Franza Kafki.

Tref bydzie skuli wydaniŏ tōmu wierszy Jerzego Ciurloka „Mała Wielka Księga Drogi” (Instytut Mikołowski 2021), kere autor napisoł bez 50 lŏt swojego żywobyciŏ.

Transmisyjŏ “yno” online na Facebooku: https://www.facebook.com/events/452172542650374

****
Zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie z Jerzym Ciurlokiem – publicystą, dziennikarzem, satyrykiem, regionalistą, autorem czterech książek o tematyce śląskoznawczej, a także pierwszego tłumaczenia na język śląski aforyzmów Franza Kafki.
Pretekstem do naszego spotkania jest zbiór wierszy Jerzego Ciurloka, który został wydany po raz pierwszy w książce „Mała Wielka Księga Drogi” (Instytut Mikołowski 2021).
W książce tej znalazły się wiersze pisane na przestrzeni 50 lat życia autora.
Piątkowe spotkanie będzie pierwszym w ramach nowego przedsięwzięcia Domu Kultury. Ideą jaka nam prześwieca jest stworzenie miejsca spotkań i dyskusji z przedstawicielami świata kultury, nauki, twórców i pasjonatów. Będziemy rozmawiać o aktualnych zjawiskach w kulturze, ale także historii, dziedzictwie, śląskiej tożsamości i wielu innych tematach społeczno-kulturalnych.
Spotkania odbywają się dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Wyrach.
Transmisja “tylko” online na Facebooku: https://www.facebook.com/events/452172542650374
Dej pozōr tyż:  Chorzów: Lato z Muzeum Hutnictwa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza