Dziyń Mowy Ôjczystej: Karol Gwóźdź „Los”

Fajrujymy dziś ustanowiōny bez UNESCO Dziyń Ôjczystej Mŏwy. Sōm my fest radzi, co Karol Gwóźdź jak co roku fajruje go z nami. Jego tōmik wjerszy “Myśli ukryte” ze 2010 roku bōł piyrszōm publikacyjōm w modernyj literaturze, kero szkryfniynto bōła blank we ślōnskim alfabecie. Karol ôd lŏt pisze we alfabecie dr Feliksa Steuera. Dziś prezyntujymy jeszcze nikaj niy publikowany wiersz „Los”.

__________________

LOS

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czasym trefi śe gańba

Co filujymy na inkszy plac

Ze źdźebko prziwartymi ślypjami

Bo ńy pasuje tak ofyn

 

Na tamtym placu

Wjosna

Wypucowane auto na zegrůdce

Basyn głymboko-szyroki

Radosne bajtli lotańe

Tych ćut starszych chichrańe

Ku tymu polywa szokoladowo

Na lodach wańiljowych

I zůnynbryle kole blůmůw

Beztrosko ćepńynte

 

My můmy podźim

Wjeczny podźim

Durch jakeś listki nům

Pod szłapami zawodzajům

I ćyngjym łażymy z głośnym

Szelestym, kery szteruje

Ńyznośny szům kole nos

Choć i tym śe ćeszymy

Tukej i terozki

Bo tyż co nům uostowo

Twardość i gorzkość w gymbje

 

I czasym trefi śe

Ńyśmjało filujymy na tamtyn plac

Ze źdźebko zmyrszczůnym czołym

I źdźebko prziwartymi ślypjami – co ńiby ńy kukůmy

 

I můmy jedna myśl, kero smući i martwi

Ale i uroztůmajco żywot na źymi

I můmy jedna myśl, kero duśi i krziwi

Ale klaruje: los ńy podmjyńi nos… z innymi

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Studnia

 

Bo czasym sům my stworzyńi

Ńy cołkjym do tego, do czego by my chćeli

I ńy zowdy dostanymy to

Co majům inkśi, a my potrzebujymy

 

Karol Gwóźdź (rodz. 2 kwiytnia 1987 we Katowicach) – ślōnski poeta, grafik, dj, kōmpozytor i producynt muzyczny, kery tworzy ambjyntowo i elektrōniczno muzyka. Znany tyż jako Nail. Propagator ślōnskości i symboliki gōrnoślōnskij. Jedyn ze barzyj zocnych twōrcōw ślōnskij literatury, kery we 2010 roku wydoł tōmik poezyje „Myśli ukryte“, szkryfniynte we alfabecie dr Feliksa Steuera, jednej z nojstarszych transkrypcji ślōnskij godki.

 

Title image by DanaTentis from Pixabay

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza