„Drach” ôd Szczepana Twardocha po naszymu już w październiku!

Hned wielke wydarzynie literacke dlŏ Gōrnego Ślōnska. Już 10 października prymiera „Dracha” Szczepana Twardocha we ekstra edycyji ślōnskij przigotowanyj ôd Grzegorza Kulika.

To już informacyjŏ ôficjalnŏ. Wydawnictwo Literackie z Krakowa po naszymu napisało na swojim fanpejdżu na Facebooku: „Po piyrszy rŏz powieść Szczepana Twardocha po ślōnsku! „Drach” we przekładzie Grzegorza Kulika już 10 października!”. Do kupiyniŏ ksiōnżki zaprosiōł tyż sōm Szczepōn Twardoch i nazwoł ślōnskõ gŏdkã jynzykym sobie nojbliższym i tym, co go miyłuje.

Zaprezyntowanŏ była tyż ôbkłŏdka ksiōnżki. Idzie na nij ôbejzdrzeć ôbrŏz „Medytacyje” Erwina Sōwki z Giszowca, ślōnskigo malyrza prymitywisty, ôstatnigo twōrcy Grupy Janowskij.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Co ciekawe, ksiōnżka bydzie dostympnŏ niy ino na Gōrnym Ślōnsku, ale tyż we cołkim krŏju. Przigotowanŏ była tyż wersyjŏ ksiōnżki we formie audiobooka, a czytŏ go Dariusz Chojnacki, aktōr modego pokolyniŏ z Zŏbrzŏ.

Powieść dzieje sie miyndzy 1906 a 2014 rokym i niyma napisanŏ chrōnologicznie. Ôpowiadŏ historyjõ dwōch ślōnskich familiji Magnorōw i Gemanderōw z perspektywy tytułowego Dracha, to znaczy ziymie, co trwŏ i wszyjsko widzi.

„Drach” we ôryginalnyj wersyji bōł ôpublikowany we 2014 roku. Autōr dostoł za niego Nadgrodã Fundacyje m. Kościelskich.

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie do konkursu „Ignacy, nasza kopalnia”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza