De arbore in honorem Josephi de Eichendorff posita d.25.m.Oct. a.MMXXI a Joanna Rostropowicz

Wiersz napisany dla profesor Joanny Rostropowicz po sadzeniu dębów poświęconych Wielkim Ludziom ze Śląska, Napisany po łacinie i po niemiecku przez Annę Elysię Radke, przełożony na ślōnski przez Eugeniusza Kosmałę, spolszczony oraz przetłumaczony na czeski przez Aleksandra Lubinę.
Rok 2022 to także rok Josepha von Eichendorffa. Dęby sadziliśmy w Ligocie Łabędzkiej, wiosce rycerskiej, która w 2022 ma 725 lat.
Oprócz drzewa posadzonemu wielkiemu górnośląskiemu poecie wiary i przyrody posadziliśmy strōmy Witelo, św. Jadwigi, św. Jacka, Grzegorza Gerwacego Gorczyckiego, Karla Godulli, Gerharta Hauptmanna i Olgi Tokarczuk.
Drzewa Wielkich ze Śląska będziemy sadzić obok drzew Ślązaczek i Ślązaczek XXI wieku.

De arbore in honorem Josephi de Eichendorff posita d.25.m.Oct. a.MMXXI
a Joanna Rostropowicz

Hortulum arbustare, Joanna, quercu
te iuvat, laudare simul poetam
nobilem ante omnes, etiam vocatum
nomine quercus.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Flexilem virgam posuisti in agro:
arbor ut fiat rigida et superba,
sicut immortale opus et virescat
semper in aevum.

Anna Elysia Radke

Über die Pflanzung einer Eiche
durch Johanna Rostropowicz am 25.10.2021

Freudig pflanzt im Garten du eine Eiche,
ehrst damit, Johanna, den großen Dichter,
edler als die andren und nach der Eiche
wurde benannt er.

Nur ein schwaches Reis setztest du ins Erdreich,
daß daraus erwachse ein stolzer Eichbaum,
und es grüne auch, was unsterblich schuf einst
schlesischer Dichter!

Dej pozōr tyż:  Konkurs wokół dzienników Josepha Eichendorffa

Anna Elysia* Radke

– – –
Radośnie goj posadziōłaś, Joanno,
dōmb cie wzeprził glorijŏ głōsić poyty
szlachytnygo, nade wszyjsko,
tyż dymbym mianowanego.

Manszaftym swōjim ustawiōłaś we polu strōm,
coby stoł wyniosły i hyrny
nikej dziyło a ziylyń
niyśmiyrtylne.

tłum. Eugeniusz Kosmała

– – –

Radostně jsi zasadila gaiu, Joanno,
dub tě podporoval a chválil tě, abys prohlásil básníka
nade vše vznešený,
také nazývaný dub.

Se svým týmem jste postavili strom na pole,
být pyšný a pyšný
jako umělecké dílo a zelené
nesmrtelný.

tłum. Aleksander Lubina

O posadzeniu dębu
przez Joannę Rostropowicz dnia 25.10.2021

Radośnie gai posadziłaś, Joanno,
dąb cię wsparł chwałę głosić poety
szlachetnego nade wszystko,
także dębem zwanego.

Drużyną swą ustawiłaś na polu drzewo,
by stało wyniosłe i dumne
niczym dzieło i zieleń
nieśmiertelne .

tłum. Aleksander Lubina

* Elysia to podobno po łacinie także Śląsk

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza