Bezkonkurencyjne frelki z Bojszów

Możemy oficjalnie ogłosić, że w tym roku stolicą śląskiej edukacji regionalnej są Bojszowy. W czołowej szóstce Wojewódzkiego Konkursu Silesia Incognita znalazły się aż dwie drużyny z tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza. Bezkonkurencyjne okazały się Aleksandra Affek i Wiktoria Doktor – wnuczka Alojzego Lyski. Frelki z Bojszów zakwalifikowały się do czołowej trzydziestki dzięki prezentacji o duchach i duszkach przygotowanej pod opieką Lucyny Wałach. Prawdziwą wiedzą musiały wykazać się jednak dopiero w finale.

Łukasz Kohut, dyr. Aleksandra Matuszczyk, dyr. Karina Bryja oraz zwycięska drużyna z Bojszów

– Najwięcej problemów sprawiła nam konkurencja “Godajōnce gowy”, gdzie eksperci zadawali z ekranu pytania ze swoich dziedzin – przyznały zwyciężczynie odpowiadając na pytanie patrona honorowego konkursu, śląskiego europosła Łukasza Kohuta. Istotnie, eksperci nie znali litości. Reżyser Wojciech Szwiec pytał o filmy Kazimierza Kutza, Iwona Woźniak o spektakl “Nikaj”, Justyna Wydra o książki Janoscha a Jerzy Gorzelik i Małgorzata Tkacz-Janik o fakty i postaci z okresu autonomii Śląska.

Wojciech Szwiec zadający pytanie z ekranu

Ola i Wiktoria znakomicie poradziły sobie także z innymi konkurencjami: świetnie zlokalizowały śląskie miasta na mapie, rozpoznawały biografie znanych Ślązaków i odpowiadały na szereg pytań otwartych i zamkniętych. Ostatecznie wyprzedziły aż o pięć punktów dwie drużyny, które ex aequo uplasowały się na drugim miejscu: Bartosza Janygę i Antoniego Miłowskiego z SP nr 5 w Rybniku oraz Konrada Mercika i Igora Mola z SP nr 25 w Rudzie Śląskiej. Warto dodać, że Konrad i Igor byli autorami najwyżej ocenionej przez jury prezentacji eliminacyjnej, poświęconej postaci złotnika i rzeźbiarza Josefa Limburga.

Dej pozōr tyż:  Dziyń Mowy Ôjczystej: Karol Gwóźdź „Los”
Konrad Mercik i Igor Mol, liderzy po rundzie eliminacyjnej, wicemistrzowie w finale

– Poziom wiedzy uczestników jest coraz wyższy, a dobór tematów pokazuje entuzjazm, z jakim zagłębiają się w dzieje naszego Heimatu – ocenia Marcin Melon, pomysłodawca konkursu. Bezkonkurencyjne dziouszki z Bojszów będą reprezentować Górny Śląsk podczas trzydniowego wyjazdu do Parlamentu Europejskiego wraz z patronem konkursu, Łukaszem Kohutem. Jednak inne drużyny także opuszczały tyski Stadion Miejski z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Fundację Tauron. Nie trzeba dodawać, że nagrodami dopasowanymi do ich zainteresowań, wśród których znalazły się książki o śląskiej tematyce i wycieczki z przewodnikiem po regionie. Organizatorami konkursu Silesia Incognita są Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach oraz tamtejsze Muzeum Miejskie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Autor zdjęć: Grzegorz Krzysztofik / Muzeum Miejskie Tychy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza