ArtJarmark na Nikiszowcu

W ramach XI Art Naif Festiwalu, który trwa w Szybie Wilson od 8 czerwca do 10 sierpnia 2018, po raz kolejny zorganizowano ArtJarmark na Nikiszowcu, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 8 lipca 2018, na placu Wyzwolenia.

ArtJarmark to plenerowy jarmark sztuki i plener malarski, okazja nie tylko do zakupu oryginalnych ozdób, obrazów, czy rękodzieła, ale także okazja do podglądania artystów w trakcie pracy na otwartym plenerze malarskim.

Program ArtJarmarku:

 • godz. 13:30 – rozpoczęcie
 • godz. 14.00 – Jarosław Kassner / Tomasz Bienek happening uliczny pt. “Ślōnske didgeridoo” – zabawy dla dzieci w konstruowaniu autorskich instrumentów tradycyjnych
 • godz. 15.30 – “Ślōnske didgeridoo” cz.2 – bicie rekordu w najgłośniejszym zadęciu na najstarszym instrumencie świata
 • godz. 14.00 – 16.00 – gry i zabawy z grupą Art Academy
 • godz. 16.00 – spektakl teatralny Fabryki Kultura – “Księżniczka na ziarnku grochu”
 • godz. 17.00 – koncert uliczny The Harpagans
 • godz. 18:30 – planowane zakończenie

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Źródło oraz zdjęcie: http://artnaiffestiwal.pl

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza