Aleksander Lubina: Eine Frage

Eine Frage ist keine Klage.

Man sollte wirklich nicht alles mit sich selbst verarbeiten, sondern manchmal eine kleine Beschwerde führen, damit man so freundlich zurechtgewiesen und über sich selbst aufgeklärt würde. (Johann Wolfgang von Goethe)

Ja, eine Frage ist keine Klage. Indem ich frage, klage ich nicht gegen oder über, selbstverständlich klage ich nicht an und beklage mich auch nicht.

Eine Frage zeugt nicht vom Unwissen und Unsicherheit – sie ist eine Einladung zum Gespräch, zum Diskurs.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Man soll stets anzweifeln, bezweifeln, nach dem verbindenden und öffnenden kartesischen Prinzip:  “Dubito ergo cogito, cogito ergo sum”!

Denkende haben als die allgegenwärtige Minderheit der Gesellschaft die Pflicht, alles vor allem Dogmatische und Klischeeartige anzuzweifeln, über alles Selbstverständliche zu erstaunen, jede Autorität kritisch zu analysieren, zu reduzieren und zu relativieren, jene Fragen zu stellen, die sonst niemand im Stande ist seinetwegen zu stellen.

Also sei mutig und stell Fragen.

Dej pozōr tyż:  Aleksander Lubina: O co chodzi w edukacji? #2

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza