Aleksander Lubina: Cele i zadania partii Ślonzoki Razem

Tekst poniższy powstał po zapoznaniu się ze statutem partii Ślonzoki Razem przesłanym mi przez Leona Swaczynę. Oto one:

Rozdział II

Cele i zadania partii Ślonzoki Razem 

Cele partii Ślonzoki Razem wyznaczają dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zastanawia mnie, czy to cele partii Ślonzoki Razem wyznaczają dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska, czy dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska wyznaczają cele partii Ślonzoki Razem. Inaczej pytania te brzmią: czy cele partii Ślonzoki Razem wyznaczane sa przez  dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska, czy też dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska wyznaczane są przez cele partii Ślonzoki Razem.

Jeśli partia Ślonzoki Razem zamierza osiągnąć dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska, to jak definiuje dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska?

A jeśli dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska warunkują osiągnięcie celów statutowych przez partię Ślonzoki Razem, to jakie cele zakłada ta partia.

Rozumiem, że statut nie może być nadmiernie szczegółowy, dla mnie jednak cele statutowe partii Ślonzoki Razem są na tyle ogólne, że chciałbym poznać jakieś szczegóły, zanim ewentualnie oddam głos na tę partię lub jej liderów.

Żeby ułatwić odpowiedź przedstawię wybrane warunki, pod którymi będę głosował za daną partią:

  • Zajmującą jednoznaczne stanowisko w kwestiach merytorycznych rozpatrywanych z politycznego, ideologicznego lub narodowego punktu widzenia.
  • Świat nie dzieli się na dobrych i skrzywdzonych (pozbawionych godności) Ślązaków oraz na niedobrych i krzywdzących goroli.
  • Dumą Śląska, ale nie Ślązaków, mogą być wybitne jednostki z Śląska, czy to Niemcy, Czesi, Ślązacy, czy Polacy.
Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Aleksander Lubina

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza