Buks Fyrtok z Ruły 24.04.1921

Tego roku wcześnie sie zaczōn majluft, tōż zabrołech sie do przekludzki, bo nie ma to, jak na lufcie. Wszyńdzie jest dobrze, ale w rule, w zōmerwerku jest nojlepiej. Teraz przinojmniej dziouchy nie bydōm mie drożnić. Teroz, to jo byda chodzić na zolyty. Ale nojprzōd musza sie trocha wyflegować, bo jak sie trocha spasa, dziepiero wtedy bydōm sie dziouchy ô mie bić.

Czytej dalij