Jaromirek – Aleksander Lubina, cz. 1

Początek “Jarominka” Aleksandra Lubiny (tekst i tłumaczenie).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Akwarele: Ewa Wrożyna

Latoś, kole cesty, kero wiedzie pode ôbrzimym, srogi putok bania dziubie, a cipki chroboki żerōm, co sie  w tyn diosecki wōr dymboko we zielu schronili – moc tam kejfrōw i wancek. Darzi sie gadzinie – darzi sie i ludziōm.

Latem, nieopodal ścieżki, która prowadzi pod modrzewiem , wielki indyk dziobie dynię, a kurczaki żrą robaki, które w ten diabelski upał schowały się głęboko w chwastach – dużo tam chrząszczy i karaluchów.  Wiedzie się zwierzętom, to  wiedzie się i ludziom.

Siedlokowy synek, co sie miyni Jaromir,  liwōm nasuł ôbiela ize heliska cołkich piyńć gorści. Niych sie ptoki radujōm festelnie i robiōm masne.  Chnet bydzie Martina.

Synek gospodarza nazywa się Jaromir  – gęsiom nasypał z koszyka pięć pełnych garści zboża. Niech się ptaki bardzo ucieszą i przybierają na wadze. Niebawem będzie świętego Marcina.

Jaromirek szynknie  bracikowi wodnioki z ptokami.

Som tam szwarne:

boczōń

i boczōniowo,

wrōble,  mazurki, kraski, chwistki, szpŏki, wrodarki, młynŏrki, sztyrnadle, cukrōwki, kosy, stroka, pustułka
i pōjdźka, gawrony.

 

 

Jaromirek podaruje bratu akwarelę. Są tam piękne:

bocian i bocianowa, wróble, mazurki, kraski,  kopciuszki, szpaki, rudziki, raniuszki, trznadle, sierpówki, kosy, sroka, pustułka, pójdźka i gawrony.

c.d.n.

 

 

 

 

Aleksander Lubina – germanista, tłumacz, publicysta, pisarz.

2016 – współzałożyciel Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL.

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-