Zōmki Hradec nad Moravicí i Raduň corŏz barzyj ôdwiedzane

Zōmki Hradec nad Moravicí i Raduň, na ôpawskym kōnsku Ślōnska, miały latoś zajś wiyncej byzuchōw niż łōńskego roku. Podug kasztelōna zōmku na Hradcu, bōło jych tejla samo co we rekordowym 1996 roku, kiedy na byzuch we zōmku przibyło ca. 50.000 ludzi. To skuli corŏz wiynkszego zainteresowaniŏ historyjōm regiōnu.

Hradec nad Moravicí  – fot. Piotr Miemiec

Nojwiynksze zainteresowanie je Czerwiōnym Zōmkym, kery bōł bez ôstatnie lata ôdnŏwiany, ale ludzie interesowali sie tyż wystawōma ô Karlu Maxie Lichnowskym ze Krziżanowic, a jego kobiycie Mechtildzie, z kerōm byli pōnami na zamku we Chuchelnej i ôryginalnymi graficznymi listōma ôd Francisca Goyi.

Zōmek w Raduniu mioł tyż wiyncej bezuchōw, a to skuli nowych turystycznych sztrekōw i modernizacyje ôbiektu.

Raduň – fot. Piotr Miemiec
Dej pozōr tyż:  Rybnik: Prometeusz zaskoczył na INDUSTRIADZIE 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza