Zarejestrowanie Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem

Zarejestrowanie Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem to wydarzenie wyjątkowe dla Górnego Śląska, pierwszorazowe dla Rzeczypospolitej i znaczące w Europie.

Zaczęła się nowa era na Górnym Śląsku. Górny Śląsk ma swoje partie. Po zarejestrowaniu tych partii oraz partii Regionalna. Mniejszość z większością przeszłość jest jeszcze mniej istotna niż teraźniejszość – zaszłości i dawne urazy nie mają najmniejszego znaczenia.

Komitety założycielskie tych partii wzięły na siebie wielką odpowiedzialność.

Więc liderzy tych partii powinni się spotkać i uzgodnić przed wyborami, jak zamierzają współpracować, które zadania będą realizować wspólnie już dziś, a które w przyszłości. Te uzgodnienia powinni opublikować, aby pokazać prawdziwą twarz i poddać się osądowi wyborców.

Takiego spotkania oczekuję od Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem.

Nalatywanie na siebie wzajemnie byłoby całkowitym brakiem odpowiedzialności, bo świadczyłoby o szukaniu nieprzyjaciół wśród swoich, kiedy ogólnokrajowe partie polityczne na pewno nie będą miały litości dla Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem, a mając większe doświadczenie w rozbijaniu rywali wykorzystają je nawet poprzez proponowanie współpracy jednej z górnośląskich partii z niekorzyścią dla tej drugiej górnośląskiej.

Zbliżają się wybory

Daleko mi do partii górnośląskich – jakoś mnie nie przekonują. Ale do PiS na pewno nic mnie nie ciągnie, przeciwnie wszystko mnie od nich odpycha, a z PO nic mnie nie łączy. PSL, SLD, Nowoczesna…

Więc nieprzekonany do partii górnośląskich jednak na którąś z nich oddam głos w wyborach samorządowych, bo nie wydaje mi się to być prawdopodobne, żeby kandydaci Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem mogli być gorsi od kandydatów pozostałych partii.

Dej pozōr tyż:  Etnolog Oleksandr Vasiukov pisze doktorat o Ślązakach i Kaszubach

Aleksander Lubina

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza