Zarejestrowanie Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem

Zarejestrowanie Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem to wydarzenie wyjątkowe dla Górnego Śląska, pierwszorazowe dla Rzeczypospolitej i znaczące w Europie.

Zaczęła się nowa era na Górnym Śląsku. Górny Śląsk ma swoje partie. Po zarejestrowaniu tych partii oraz partii Regionalna. Mniejszość z większością przeszłość jest jeszcze mniej istotna niż teraźniejszość – zaszłości i dawne urazy nie mają najmniejszego znaczenia.

Komitety założycielskie tych partii wzięły na siebie wielką odpowiedzialność.

Więc liderzy tych partii powinni się spotkać i uzgodnić przed wyborami, jak zamierzają współpracować, które zadania będą realizować wspólnie już dziś, a które w przyszłości. Te uzgodnienia powinni opublikować, aby pokazać prawdziwą twarz i poddać się osądowi wyborców.

Takiego spotkania oczekuję od Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem.

Nalatywanie na siebie wzajemnie byłoby całkowitym brakiem odpowiedzialności, bo świadczyłoby o szukaniu nieprzyjaciół wśród swoich, kiedy ogólnokrajowe partie polityczne na pewno nie będą miały litości dla Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem, a mając większe doświadczenie w rozbijaniu rywali wykorzystają je nawet poprzez proponowanie współpracy jednej z górnośląskich partii z niekorzyścią dla tej drugiej górnośląskiej.

Zbliżają się wybory

Daleko mi do partii górnośląskich – jakoś mnie nie przekonują. Ale do PiS na pewno nic mnie nie ciągnie, przeciwnie wszystko mnie od nich odpycha, a z PO nic mnie nie łączy. PSL, SLD, Nowoczesna…

Więc nieprzekonany do partii górnośląskich jednak na którąś z nich oddam głos w wyborach samorządowych, bo nie wydaje mi się to być prawdopodobne, żeby kandydaci Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślonzoków Razem mogli być gorsi od kandydatów pozostałych partii.

Aleksander Lubina

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza