Zaproszenie na kursy online dotyczące Śląska

Zapraszamy na dwa kursy online organizowane przez znaną także dobrze na naszym portalu prof. Ninę Nowarę-Matusik:

 1. (Nie)praktyczny kurs literackiego regionalizmu – na przykładzie Górnego Śląska

KURS BĘDZIE ORGANIZOWANY ONLINE!

Opłata za kurs: 350 zł

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Co to będzie?

Czy śląski utopek zawsze był złośliwym demonem? Dlaczego meluzyna huczy w kominie? Co Eichendorff myślał o Polakach? Kim był śląski Kopciuszek? I dlaczego świętochłowicka Zgoda napawa grozą?

Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas kursu, którego przedmiotem będą różnorakie utwory (bądź ich fragmenty) literatury (niemieckiej i polskiej), tworzonej na Górnym Śląsku lub poświęconej temu regionowi. Kurs będzie składał się z miniwykładów (ok. 20 minut), wprowadzających do wybranego tematu oraz części konwersacyjnej, podczas której porozmawiamy o konkretnych tekstach i poruszanych w nich problemach. Punkt ciężkości będzie spoczywał na dyskusji o tekście literackim, w myśl zasady, że literatura żyje tylko w dialogu…

Wszystkie teksty (w języku polskim, w przypadku kursu w języku niemieckim będziemy pracować na tekstach niemieckojęzycznych) zostaną udostępnione przed rozpoczęciem zajęć przez prowadzącą. Bez ich wcześniejszej lektury raczej się nie obejdzie…

Dla kogo?

Dla nauczycielek i nauczycieli, osób studiujących, uczących się i wszystkich osób zainteresowanych literaturą oraz konwersacją o Górnym Śląsku.

Co będę z tego miał/a?

Uczestnicy kursu poznają nieco już zapomniane postaci śląskiego folkloru, postaci historyczne związane z Górnym Śląskiem oraz wciąż jeszcze budzące ogromne emocje i kontrowersje miejsca i wydarzenia, przede wszystkim jednak wymienią się swoją wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami kursu, dyskutując o tekstach literackich oraz ich wybranych aspektach. Treści oraz teksty prezentowane na zajęciach mogą zostać wykorzystane w ramach zajęć z wiedzy o regionie, ale także znaleźć uniwersalne zastosowanie podczas spotkań o charakterze dyskusyjnym.

Dej pozōr tyż:  Ciś na kole do roboty

Harmonogram:

Kurs obejmuje cykl ośmiu spotkań* po 2 godziny akademickie w czwartki od godziny 17:00:

 1. Spotkanie organizacyjno-zapoznawcze*
 2. W wodzie, w lesie, w kopalni, a może w beczce? Śląskiego wodnika miejsca bytowania
 3. Wietrznica, meluzyna, panna ze śląskiego wiatru… O czym mówi nam dzisiaj ta baśniowa istota?
 4. Ty szczigo! O tożsamości śląskiego straszka
 5. O groźnych kobietach i pijanych Polaczkach – Eichendorffowskie światy poetyckie
 6. Czego lub kogo (nie) bała się hrabina Johanna von Schaffgotsch? Dylematy śląskiego Kopciuszka
 7. Zielono mi! Czyli o lesie w krainie węgla
 8. Powojenne obozy na Górnym Śląsku – pamięć i literatura

* pierwsze spotkanie trwa 1 godzinę akademicką, pozostałe spotkania po 2 godziny

Prowadząca: dr hab. Nina Nowara-Matusik, prof. UŚ

 1. Górnośląskie herstorie

KURS BĘDZIE ORGANIZOWANY ONLINE!

Opłata za kurs: 350 zł

Co to będzie?

Zgodnie z powszechnym wyobrażeniem kobieta w społeczności Górnego Śląska jest silną, a nie słabą płcią. To ona jest głową rodziny, to właśnie jej mąż winien oddać zarobek. Tyle stereotyp, w którym jest też oczywiście dużo prawdy. Czy takie postrzeganie kobiety i kobiecości powielają także teksty literackie, których akcja rozgrywa się na historycznym Górnym Śląsku? Czy może odnajdziemy w nich innego rodzaju wyobrażenia kobiecości? Jakie narracje o kobietach tworzą same kobiety? Jak zatem wyglądają górnośląskie herstorie i co mają nam do powiedzenia takie pisarki jak Valeska Bethusy-Huc, Herta Pohl, Ruth Storm, Katarzyna Groniec, Anna Stronczek czy Magdalena Goik? Przyjrzymy się ich opowieściom, bazując na materiale literatury niemieckiej i polskiej, uzupełniająco także śląskiej.

Kurs będzie składał się z mini-wykładów (ok. 20 minut), wprowadzających do wybranego tematu oraz części konwersacyjnej, podczas której porozmawiamy o konkretnych tekstach i poruszanych w nich problemach. Punkt ciężkości będzie spoczywał na dyskusji o tekście literackim, w myśl zasady, że literatura żyje tylko w dialogu.

Dej pozōr tyż:  O Ślązakach i Śląsku w Dobrodzieniu i w Europie!

Wszystkie teksty – w języku polskim lub śląskim – zostaną udostępnione przez prowadzącą na pierwszych zajęciach.

Spotkania będą odbywać się w trybie online w poniedziałki, w godz. 17.00-18.30.

 

Szczegółowa tematyka:

 1. Spotkanie organizacyjno-zapoznawcze (45 minut) – godz. 17.00-17.45.
 2. O latających żółwiach i zaklętych rycerzach: kobiety w górnośląskich podaniach
 3. O złotorogim jeleniu i skrywanym skarbie: kobiety w górnośląskich baśniach
 4. O winie i powinności: kobiety w literaturze realizmu
 5. O uwikłaniu w historię: kobiety w literaturze powojennej
 6. O Tragedii Górnośląskiej: kobiety w literaturze obozowej
 7. O Małgorzatce, pisarce i matce: kobiety w literaturze (post)modernistycznej
 8. O śląskich Maryjkach: kobiety w literaturze najnowszej

Dla kogo?

Dla nauczycielek i nauczycieli, osób studiujących, uczących się i wszystkich osób zainteresowanych literaturą oraz konwersacją o Górnym Śląsku.

Opis efektów kształcenia: co z tego będę miał/a?

Uczestnicy kursu poznają literackie obrazy kobiet oraz wyobrażenia kobiecości, występujące w różnorodnych tekstach narracyjnych, pochodzących z różnych epok oraz zapisanych w różnych językach. Przede wszystkim jednak wymienią się wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami kursu, dyskutując o możliwościach interpretacyjnych omawianych utworów. Treści oraz teksty prezentowane na zajęciach mogą zostać wykorzystane w ramach zajęć z wiedzy o regionie, ale także znaleźć uniwersalne zastosowanie na spotkaniach o charakterze konwersacyjnym.

dr hab. Nina Nowara-Matusik, prof. UŚ

Germanistka, literaturoznawczyni i tłumaczka. Studiowała germanistykę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Uniwersytecie Trewirskim w Niemczech. Autorka projektu „Magiczny Śląsk”, przybliżającego w przekładach fantazyjne oblicza Górnego Śląska: https://wachtyrz.eu/tag/magiczny-slask/

Mieszka w Bytomiu — bytomskie narracje Josefa Wiessalli są obecnie przedmiotem jej największego zainteresowania.

Zapisy:

https://formularze.us.edu.pl/otwarte_kursy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Zaproszenie na kursy online dotyczące Śląska

 • 17 mŏja 2024 ô 16:18
  Permalink

  Ale supeeeeeer! Możno bydzie szło kupić po tym kursie chocioż widyjo z wykładami, bo latoś za tyn czos nie szafna być na kursach. Przi dobrym wietrze mono kajś po 20:00 kiej bajtle usnōm :p

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza