Zabytkowa Kopalnia Ignacy najlepszą przestrzenią publiczną zabytku

We wtorek 15 listopada w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej, podczas Gali Jubileuszowej konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, odbyło się wręczenie nagrody dla Zabytkowej Kopalni Ignacy. Rybnicki zabytek techniki został wyróżniony w kategorii najlepszej przestrzeni publicznej zabytku w roku 2022.

Z rąk prezesa TUP, dr Tomasza Majdy nagrodę odebrali Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz Adam Grzegorzek, główny specjalista ds. upowszechniania dziedzictwa przemysłowego.

W uzasadnieniu jury konkursowe wskazało, że nagroda została przyznana za stworzenie nowych wartości dostępnych publicznie w otoczeniu i budynkach zabytkowej, najstarszej na ziemi rybnickiej kopalni. Stworzono nowe centrum dzielnicy Niewiadom. Inwestycja jest częścią procesu rewitalizacji, który trwa od 2014 roku. Wprowadzono nowe usługi publiczne, funkcje rekreacyjne, a przede wszystkim park tematyczny nawiązujący do historii miasta. Instytucja popularyzuje i upowszechnia dziedzictwo kultury industrialnej. Kapituła Konkursu doceniła przekształcenie miejsca w duchu lokalnych tradycji, zachowanie tożsamości oraz sukcesywne przywracanie do życia zdegradowanej dzielnicy poprzemysłowej w oryginalny i jakościowy sposób, zapewniając właściwą przestrzeń publiczną wszystkim grupom wiekowym.

Dyrektor Gołosz w imieniu samorządu Miasta Rybnika podziękował jury konkursowemu za wyjątkowe wyróżnienie. Podkreślił za wystąpieniem prof. Tadeusza Markowskiego, inicjatora konkursu, że w projekcie rewitalizacji najważniejszą rolę odegrała idea dobra wspólnego. Kopalnia-żywicielka przez prawie 200 lat znajdowała się w samym centrum górniczej miejscowości Niewiadom (dziś dzielnicy Rybnika). Choć był to zakład przemysłowy, w istocie rzeczy pełnił funkcję miejsca publicznego dla wielu pokoleń górników i ich rodzin. Po zamknięciu przestał nim być. Dzięki rewitalizacji odzyskaliśmy pierwotną funkcję społeczną.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w grudniu - śląskie kalendarium

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Urbanistów Polski we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz  Związkiem Miast Polskich.

Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) – ogólnopolskie stowarzyszenie społeczno-naukowo-zawodowe urbanistów powstałe w styczniu 1923 roku. Celem Towarzystwa jest aktywne oddziaływanie na wszelkie dziedziny twórczości i działalności kształtującej zagospodarowanie przestrzenne kraju oraz ochronę środowiska. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych, skupiającego osoby fizyczne oraz podobne organizacje z całego świata. TUP organizuje także doroczne konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną, na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, a co trzy lata jest organizatorem kolejnych Kongresów Urbanistyki Polskiej.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza