Zabrze: nowy katalog poświęcony Sztolni Królowa Luiza

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wydało katalog ,,Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu- podziemna podróż w czasie” poświęcony wystawie zlokalizowanej w podziemiach Sztolni Królowa Luiza. Próżno szukać na mapie Polski miejsca, które lepiej odwzorowuje szereg zmian i procesów jakie zachodziły na Górnym Śląsku w ciągu ostatnich stuleci.

Sztolnia Królowa Luiza to jeden z największych kompleksów, związanych z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Europie. To unikatowy zespół zabytków obrazujących rozwój technik górniczych, przemysłu wydobywczego, powiązania z innymi gałęziami przemysłu i jego wpływu na kształtowanie się regionu, stanowiący przykład zmian jakie zachodziły w całej Europie. Wszystko to w formie wystaw zlokalizowanych zarówno w części naziemnej jak i podziemnej kompleksu.

Jako unikatowy obiekt, w którym prowadzona jest obecnie działalność kulturalna, turystyczna i edukacyjna Sztolnia została uhonorowana szeregiem nagród, związanych zarówno z samym procesem rewitalizacji i udostępnienia zwiedzającym jak i ofertą. Do najważniejszych z nich należy przyznana w poprzednim roku Nagroda Dziedzictwa Europejskiego- Nagroda Europa Nostra 2019.

Wydany katalog będzie stanowił doskonałe źródło wiedzy dla bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. Zarys historyczny, opisany proces rewitalizacji i przedstawiona aktualna oferta Sztolni sprawia, że publikacja ta w sposób atrakcyjny wizualnie i merytorycznie, będzie wspierać budowanie pozytywnego odbioru Górnego Śląska- zarówno wśród jego mieszkańców jak i osób przyjezdnych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Katalog będzie dystrybuowany bezpłatnie. Część egzemplarzy zostanie przekazana instytucjom kultury, uczelniom czy bibliotekom. W przypadku zainteresowania tematem otrzymają go również m.in. osoby i instytucje wspierające działalność Muzeum, nauczyciele, animatorzy i osoby zainteresowane tematem.

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” + logo MKiDN

Więcej informacji o publikacji i katalog w wersji pdf do pobrania, dostępne na stronie www.muzeumgornictwa.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza