Za nami 3 dni „ślōnskygo” Europejskygo Majsterszaftu we softbalu

30 czerwca napoczōn sie na Gōrnym Ślōnsku Europejski Majsterszaft we softbalu ôd kobiytōw, kery je tyż eliminacyjōma do Szpilōw Ôlimpijskich Tokio 2020.  Oberôrganizatorym majsterszaftu je Ôstrawa, kere doprosiōła jeszczy 3 ślōnske miasta po ôbu strōnach granicy: Rybnik, Żory a Fridek-Mistek.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Za nami trzi dni szpilōw.

Piyrszego dnia grali aże 22 szpile! Sam mŏcie jejich wyniki:

Zdrzōdło: https://www.europeansoftball.org

Drugygo dnia, skuli pogody, “yno” 16 szpilōw, a 6 trza bōło przełożyć.

Zdrzōdło: https://www.europeansoftball.org

Trzeciygo dnia szpile skōńczōły sie takymi wynikōma:

Zdrzōdło: https://www.europeansoftball.org

Turniyj grany je do 6 lipca, z czego ale yno szpile we grupach idzie ôglōndać tyż live we Rybniku a Żorach.

Szpile idzie tyż ôglōndać live we intrenecie: https://www.baseballsoftball.tv/ ale zaprŏszōmy do bezuchu ślōnskich sztadiōnōw we Ôstrawie, Żorach, Rybniku a Fridku-Mistku:

Szportplac 1 & 2: Arrows Park, Průběžná 6178/2, OStrava Poruba, 70800
Szportplac 3: 73801, Frýdek Místek, 28. října 2428
Szportplac 4: 44-203 Rybnik ul. Partyzantów
Szportplac 5: 44-247, Żory, ul. Minimalna

Szpile we Żorach i Rybniku idzie ôglōndać na bzdy (za darmo).

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza