Wybuch metanu na grubie we Stōnawie wele Karwinej. Sōm zabici [Aktualizacyje]

Na grubie ČSM we Stōnowie (cz. Stonava) wele Karwinej we sztwŏrtek na wieczōr wybuch metan. Wybuch bōł 800 metrōw od ziymi. Na ta chwila (godz. 21.00) 10 bergmōnōw je ciynżko raniōnych, jedyn zabity, a 10 inkszych szukajōm. Podug czeskej telewizji mōgło już umrzyć nastypnych 5 bergmōnōw, ale ôficjalnie żŏdyn z gruby ČSM i kōncernu OKD, do kerego ta gruba przinŏleży, nie chce tego jeszczy potwierdzić.

Raniōnych wożōm do szpitala we Ôstrawie-Porubie.

Aktualizacyjŏ 22.30: Podug rzecznika OKD Iva Čelechovskygo, zaginiōne bergmōny na 99% pochodziōły z polskej strōny.

Aktualizacyjŏ 23.05: CT24 informuje ô 5 zabitych; dalyj szukajōm 8 bergmanōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Aktualizacyjŏ 23.15: Informacyjŏ ô 5 zabitych potwierdziōł rzecznik OKD, Ivo Čelechovsky. Gŏdŏ tyż, co wiynkszość zabitych a raniōnych to bergmōny z Polski.

Aktualizacyjŏ 7:10: Podug redaktorki ČT Heleny Dohnalovej 8 zaginiōnych bergmonōw tyż nie żyje. Nie potwierdziōł tego jeszczy kōncern OKD. Postrzōd zaginiōnych, zabitych a raniōnych 22 to bergmōny z Polski i jedyn z Rep. Czeskej.

Aktualizacyjŏ 7:30: Kōncern OKD potwierdziōł, iże nie żyje 13 bergmōnōw. We szpitalu jedyn ôstŏwŏ w stanie krytycznym.

We Karwinie je już prymier Polski, Mateusz Morawiecki, a na przedpołednie zapowiedzioł sie premier Rep. Czeskej Andrej Babiš, kery z rana mŏ swołanŏ rada zicherhajtu.

Gruba bōła ôtwartŏ we 1968 roku.

 

 

Foto tytułowe: Petr Štefek [CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], from Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza