Wodzisław: ôżarty szofer i sztyry strzaskane auta

Jechoł cołkōm szyrokościōm jezdnie, z siyłōm wjechoł na parking, kaj ôtar sie ô sup ôgrodzyniowy, a niyskorzij staranowoł sztyry wozidła. Dalszõ jazdã zablokowoł mu inkszy szofer, co wyciōng kluczyki ze stacyjki i uwiadōmiōł policyjõ. 25-latek niy mioł prawa jazdy i bōł ôżarty.

Wczorej po 12.00 patrol ruchu drōgowego ôstoł posłany na ulicã Marklowickõ we Wodzisławiu, kaj na parkingu przi zŏgrōdkach działkowych miało dojś do kolizyje. Chop, co zgłosiōł im to, pedzioł, iże kerowca peugeota jechoł cołkōm szyrokościōm jezdnie i w jednym mōmyncie sjechoł na parking zŏgrōdkōw działkowych i ôtar sie ô sup ôgrodzyniowy. Dalij ze siyłōm trzasnōł w zaparkowane blisko wozidła.

Chop podlecioł do szofera, wyjmnōł mu kluczyki ze stacyjki i zazwōniōł do policyjōnōw. Szofer staranowoł forda i opla, co drukym rozpyndu poprzniōł peugeota i hyundaia, co kole niego stoły. Na szczyńście w autach żŏdnego niy było. W czasie kōntrole 25-latek pedzioł, iże niy posiadŏ uprawniyń do kerowaniŏ i niy mŏ tyż wykŏzu registracyjnego wozidła. Badanie alkōmatym pokŏzało, iże we ôrganiźmie mioł dwa prōmile alkoholu. Ô losie modego kerowcy uzdŏ prokuratōr i gyricht. Grożōm mu 2 lata heresztu.

Zdrzōdło: KPP Wodzisław

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza