Woda w kotle zewrała… Stadiōn Ślōnski przijōn kadrowiczōw – 15.10.2018 [Ślōnski fusbal, film]

Szpil Polski ze Słowacjōm 14 paździyrnika 2009 bōł chłōdnym pożegnaniym ze Stadiōnym Ślōnskim. Jedynōm bramōm bōło wtedy samobōjcze (chocioż spektakularne) trefiyni polskigo ôbrōńcy. Na żywo widziało to wiyncyj szpecōw ôd ôdgarnianio śniega niż istnych kibicōw. Dalij już wiymy co sie na Ślōnskim pochało. Momyntami zdało sie, że keta z kłōdkōm z bramy stadiōnowej już sie niy straci. Na szczynści wtedy ftoś mōndry projekty posadziynio na murawie zimiokow czy sprzedanio aryny sōmsiednimu zoo pod wypas surykatek wyciepoł do hasioka. Inwestycjo przepłacōno, ale dyć niy taki piniōndze w tym kraju wyciepuje sie w maras. To trza było dokludzić do kōńca do telkich mōmyntōw jak tera…

W Kotle Czarownic (czy jak fto woli – Heksōw) w czwortek a niedziela zaś było gorko jak za piyrwyj. Po 9-ciu latach mōmy szpil ô punkty. Tym razym śniyg niy suł a stadiōn bōł fol (poza sektorym przikrytym plałōm #EqualGame w ramach sztrofy za rasistowski prziśpiywki Polokōw w Bolōnii). W kożdym razie – poezjo. Porzōndny kōmyntator szportowy pojechołby sam jakōm epnōm metaforōm. Tōż voilà: heksōm woda w kotle zewrała, yno kluzek ni mioł fto powciepować. Coś w tym je, dyć kibice na szpilach Polski z Portugaliōm i Italiōm zrobiyli swoji a wracali du dōm głodni porzōndnego fusbalu. Wiela go niy widzieli, szczegōlnie w wykōnaniu Polskij kadry.

Ôdnotować musza ślōnski akcynciki. To Arek Milik i Kamil Glik. Tyn drugi klupnōł nawet brama z Portugaliōm. Ok, mono i samobōjczo, ale Rafa Silva musioł sie zdziwić, że to niy ôn wraziōł bala do neca, chocioż widzioł już yno pusto brama. Panie Kamilu niy gorszcie sie… Bydzie lepij. Heksy wyboczōm…

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza