Wilhelm von Blandowski, gliwiczanin/Gleiwitzer

Aleksander Lubina

Wilhelm von Blandowski,  gliwiczanin/Gleiwitzer

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Blandowski

Tekst Marian Jabłoński: Kiedy Blandowski został radnym gliwickiego magistratu, stał się w pewnym momencie “niewygodnym” dla burmistrza. No i teraz mamy dwie alternatywy, Blandowski zachorował psychicznie na prawdę, albo pozbyto się go specjalnie uznając za wariata. Tego nikt już teraz nie rozsądzi. W każdym razie przewieziono go do szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu (Dolny Śląsk). Był to wówczas najlepszy taki szpital na całym Śląsku (funkcjonuje do dziś). Tu Blandowski umarł na… skręt kiszek. Pochowano go na szpitalnym cmentarzyku. Po jakimś czasie cmentarzyk zrównano z ziemią tworząc park. Ale zachowano jego kamień nagrobny (ustawiony na grobie przez siostrę). Niesamowity wygląd ma ten kamień – jest zupełnie surowym kawałem granitu, gdzieś metr na pół metra, z jednej tylko strony wygładzony by można napisać kto pod kamieniem leży. Kamień przewieziono potem pod płot szpitala gdzie leży do dziś. Chciałem go mniej więcej 10 lat temu przewieźć do nas do Gliwic, ale nie udało się. Pragnąłem kamień postawić przy grobie jego mamy, na Cmentarzu Hutniczym. Jest tu nawet miejsce obok mamy Blandowskiego, wspólnie ze znajomymi przewiozłem tu trochę ziemi z obecnego parku w Bolesławcu, rozsypując symbolicznie na takim rodzinnym grobie w Gliwicach. Miałem wszystko załatwione – zgodę dyrekcji szpitala w Bolesławcu, akceptację pomysłu przez konserwatora zabytków, transport. Na przeszkodzie stanął… dyrektor muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk i prezydent Z. Frankiewicz, obaj nie zgodzili się na taką przeprowadzkę kamienia nagrobnego. Kamień dalej leży pod płotem szpitala, a ja czekam aż się władze Gliwic i muzeum Gliwice zmienią. Może zdążę.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A tu świeży tekst z Nowin Gliwickich:

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w lutym - śląskie kalendarium

https://www.nowiny.gliwice.pl/blandowski-awanturnik-na-krancach-swiata

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza