„Wierszem w koronawirusa” – akcja biblioteki z Kolonowskiego

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zachęca do aktywności twórczej i czytelniczej w ramach akcji „Wierszem w koronawirusa”. Założyliśmy na Facebooku album, w którym będą publikowane ilustrowane utwory literackie.

Album, który tworzymy, ma m.in. zainspirować młodzież i twórców nieprofesjonalnych do udziału w konkursie literackim, który niedługo ogłosimy. Jeśli Pani chciałaby wesprzeć naszą akcję, na czym mi bardzo zależy, to proszę o przesłanie do mnie pliku za pośrednictwem Messengera. Niekoniecznie musi to być tekst nowy. Cieszyłbym się, gdyby nosił w sobie choć szczyptę optymizmu, co jest chyba ważne w tych trudnych czasach.

Za publikację swoich utworów w albumie autorzy nie pobierają wynagrodzenia.

W przypadku zainteresowania naszą akcją, proszę przysłać zdjęcie, skan lub plik graficzny, najlepiej w formacie JPEG. Plik powinien zawierać własny i podpisany tekst. Byłoby miło, gdyby był zilustrowany albo napisany odręcznie. Może to być choćby skan już opublikowanego tekstu, opatrzony dedykacją Autora. W przypadku ilustracji wykonanych przez innych twórców, proszę o podanie ich imienia i nazwiska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pozdrawiam!

Józef Kotyś, dyrektor BiCeK

Grafika tytułowa: Daria Kotyś

Dej pozōr tyż:  Seasons in Opole / Oppeln: An Elgin Marbles Case?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza