Wielki Piątek – nabożeństwa ewangelickie na Górnym Śląsku [live]

Wielki Piątek to najważniejsze święto w życiu kościoła ewangelickiego. W związku z tym prezentujemy listę transmisji internetowych oraz radiowych planowych w tym dniu na Górnym Śląsku nabożeństw – zarówno w Polsce jak i  Republice Czeskiej.

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce:

Radio:

18.00 Program 2 Polskiego Radia – nabożeństwo z Lędzin (Hołdunowa)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Internet:

Cieszyn 10.00, 19.00 (czytanie Pasji) link
Drogomyśl 10,00, 19.00 (czytanie Pasji) link
Gliwice 11.00 link
Golasowice 9.30 link
Jastrzębie 9.30 link
Jaworze 10.00 link
Opole 10.30 link
Pszczyna 10.00 link
Skoczów 9.00 link
Stare Bielsko 9.30 link
Ustroń link
Wisła 8.45 link
Wisła Czarne 8.45 link
Wisła Malinka 17.15 link
Żory 10.00 link

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej

Internet:

Bystřice
Oldřichovice
Třanovice
Třinec
Těrlicko

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza