Vox ex Silesia. Nowa płyta Grzegorza Płonki

Grzegorz Płonka to bez wątpienia jeden z największych propagatorów śląskiej kultury, przede wszystkim tej muzycznej. Jego płyty zachwycą co bardziej wymagającego słuchacza.

Najnowsza płyta „Vox ex Silesia” jest próbą wpisania się w muzyczny nurt, mający swe korzenie w twórczości ludowej i równocześnie – otwarciem się na różnorodne muzyczne inspiracje, mogące wzbogacić artystyczny przekaz pierwowzoru.

Znajduje się na niej 13 autorsko zaaranżowanych pieśni ze zbioru Juliusa Rogera „Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku”. Nagrana została wspólnie z kwartetem smyczkowym Altra Volta, Tomaszem Drozdkiem i Michałem Nitem.

To kolejna, po “Życie pieśniczką pisane” i “uOdro nasza, uOdro” płyta śląskiego barda z Ligoty.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Można ją kupić w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach (https://www.fabrykasilesia.pl/produkt/grzegorz-plonka-vox-ex-silesia,105.html) albo odsłuchać poniżej.

Zdjęcie: J. Raciborski

Dej pozōr tyż:  Ô heimacie z bajtlami i (niy ino) dlŏ bajtli

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza