Vox ex Silesia. Koncert Grzegorza Płonki w Pszczynie

2 marca 2019 to dzień znaczący w naszej muzyce. Grzegorz Płonka z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Altra Volta i multiinstrumentalisty Tomasza Drozdka zagrał świetny koncert w  Sali Kryształowej pszczyńskiego pałacu.

To wyjątkowe wydarzenie oprócz promowania płyty Vox ex Silesia przypomniało o dwusetnej rocznicy urodzin Juliusa Rogera, z którego zbiorów Grzegorz Płonka wybrał i zaaranżował brawurowo 13 piyśniczek. Tak, opracowania uwzględniające motywy od Telemana do muzyki psychodelicznej brzmiały przekonywająco. Dobór tematyki od pieśni pasterskich po frywolne, umiejscowienie od Rachowic do Opawy oraz żywiołowe, nie pozbawione dowcipu, ale równocześnie profesjonalne wykonanie udowodniły, że muzyka Górnego Śląska  jest w rękach barda pierwszej wody.

Tak, tak, Grzegorzu, (…) Ani Cie nie zabijom, ani Cie powieszom, ani Cie ptacy po polach nie rozniesom. Pieśni nie są śladem w pamięci, są pamięcią samą i radością.

Twój koncert pszczyński zapamiętam i raduję się nim szczerze, bo to szlachetny głos z Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sobota wieczór, Pszczyna, Sala Kryształowa, świetny koncert, a górnośląskich znajomych jak na lekarstwo.

Fot. Leszek Jęczmyk

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza