Tychy: Spotkanie z Karoliną Kuszyk, autorką książki „Poniemieckie” z cyklu „Dom jest jak człowiek” [ODWOŁANE]

Aktualizacja 11.03.2020: SPOTKANIE ODWOŁANE. Muzeum poinformuje o nowym terminie.

Gościem szóstego spotkania w Muzeum Miejskim w Tychach z cyklu „Dom jest jak człowiek” będzie Karolina Kuszyk, autorka książki „Poniemieckie”, wydanej w listopadzie 2019 roku nakładem Wydawnictwa Czarne.

To błyskotliwa opowieść o losach domów, cmentarzy i rzeczy. Autorka tropi wspomnienia osadników i przesiedleńców, rozmawia z przedstawicielami trzech pokoleń „wychowanych na poniemieckim”, z poszukiwaczami niemieckich skarbów, z regionalistami z ziem zachodnich i północnych odkrywającymi przedwojenną historię swoich małych ojczyzn. Czy poniemieckie rzeczy są tylko wdzięcznymi gadżetami? A może obcymi śmieciami, na których rodzice i dziadkowie musieli się urządzać, bo nie mieli innego wyjścia? Opowiadając o tym, jak biografie poniemieckich domów, rzeczy i cmentarzy splatały się z losami ich polskich spadkobierców od powojnia po współczesność, autorka zastanawia się także, czym jest dziś polskość i ile obcości potrafimy znieść w tym, co swoje.

Podczas spotkania będzie można zakupić książkę w specjalnej cenie oraz zdobyć podpis autorki.

„Dom jest jak człowiek” to cykl zorientowany na to, co najbliższe: miejsce zamieszkania w wymiarze mikro – siedlisko, ulicę, osiedle, parafię – małą społeczność i jej codzienne życie. Gośćmi są autorzy podejmujący niepozorne, a przecież ważne etnograficznie, tematy lokalne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Karolina Kuszyk – germanistka i polonistka, tłumaczka literatury niemieckiej i trenerka kompetencji międzykulturowych. Tłumaczyła na polski m.in. Ilse Aichinger, Karen Duve, Maxa Frischa, André Kubiczka, Bernharda Schlinka i Antje Rávic Strubel. Prowadzi zajęcia z przekładu literackiego i krytyki literackiej na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Publikowała w „Małym Formacie”, „Zadrze”, „Die Zeit”, „Deutschlandradio Kultur” i „Tagesspiegel Berlin”. Regularnie współpracuje z Instytutem Goethego w Warszawie. Mieszka i pracuje w Berlinie i na Dolnym Śląsku.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

data: 19 marca 2020 (czwartek), godz. 18.00
miejsce:
Stary Magistrat, pl. Wolności 1
gość: Karolina Kuszyk
prowadzi: Agata Berger-Połomska
wstęp wolny

opracowanie i kontakt:
Agnieszka Woszczyńska
kierownik Działu Edukacji i Promocji
tel. 32 327 18 21 wew. 25
tel. kom. 880 756 789
mail: a.woszczynska@muzeum.tychy.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza