Trziniec majstrym ligi czeskej w hokeju! [fotogaleryjŏ + film]

Szafli to! We szōstym szpilu ô majstra Republiki Czeskej we hokeju HC Oceláři Trziniec wygrał z Bílí Tygři Liberec 4-2 (1-1, 1-1, 2-0) i cołkŏ seryjŏ tyż 4-2! Je to drugi majster dlŏ hokejowego manszaftu ze Ślōnska we lidze czeskej. Tōż latoś ôba tytuły ôstały na Ślōnsku – w lidze polskej w Tychach, a w lidze czeskej w Trzińcu.

Napoczło sie niedobrze, bo do swojego tora krōnżek ôdbiōł Petr Vrana. Ale chned podarzyło mu sie już trefić w dobry richtōng i po piyrszej tercyji bōło 1-1. We drugej po solowej akcyji ôd Davida Cienciali na prowadzyniy wylŏz Trziniec, ale niecołke 2 minuty niyskorzyj wyrōwnoł Tyler Redenbach.

We trzeciej tercyji ôba manszafty fest pilnowały sie, coby nie stracić tora, ale na 4 minuty przed kōncym kibice Trzińca ôszaleli po szlagu ôd Vladimira Rotha na 3-2 dlŏ gospodŏrzy. Liberec wycofoł tormana, a do pustego tora we 58:44 trefiōł Ethan Werek i bōło już klar, co latoś majster ôstanie na Ślōnsku.

Ôbejrzcie jak radowali sie we Trzińcu:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fotografije:

Jacek Tomaszewski – Rocznik ’83. Ligocianin. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki. Zastępca redaktor naczelnej miesięcznika Jaskółka Śląska. Przewodniczący Koła Katowice Południe RAŚ. Asystent posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury. Kibic Ruchu Chorzów, Rozwoju Katowice i HC Oceláři Třinec.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza