Tragiczny wypadek w Tarnowskich Gōrach

Tarnogórscy szandarzi społym ze prokuratorym klarujōm prziczyny tragicznego wypadku, co trefiōł sie wczorej na ulicy Wyszyńskigo w Tarnowskich Gōrach. Kerujōncy autym ôsobowym chop, przi wyjyżdżaniu z ulice bez piyrszego prawa, strzasnōł sie z nadjyżdżajōncym autym. Chociŏż reakcyjŏ ôd dinstōw mōndurowych i medycznych była wartkŏ, po pŏrudziesiynciu minutach ôd zdarzyniŏ 73-latek umar w lazarycie.

Do zdarzyniŏ doszło we wtorek kole godz. 12:30 na ulicy Wyszyńskigo w Tarnowskich Gōrach. 73-letni kerujōncy ôsobowym audi 80, przi wyjyżdżaniu z ulice Litewskij na ulicã Wyszyńskigo, strzasnōł sie ze audi A4, co jechało w strōnã ulice Pyskowickij. Chociŏż reakcyjŏ ôd dinstōw mōndurowych i medycznych była wartkŏ, po pŏrudziesiynciu minutach ôd zdarzyniŏ 73-latek umar w lazarycie. Badanie alkōmatym wykŏzało, co 18-latek, co jechoł audi A4 we chwili zdarzyniŏ bōł trzyźwy. W miyjscu wypadku pracowali szandarzi jak tyż fojermany. Ôkoliczności zdarzyniŏ klarować bydzie miyjscowŏ prokuratura społym z tarnogōrskōm jednostkōm policyje.

Policyjŏ apeluje ô pozornõ i mōndrõ jazdã. Pamiyntejmy, iże lepij dojechać niyskorzij, ale bezpiycznie.

Fotografije: KPP Tarnowske Gōry

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-