Tomáš Kočko & Orchestr w Bohuminie

We strzoda, 4 września 2019, ô siōdmej na wieczōr we hotelu Pod Zelenym Dubem we Starym Bohumienie wystōmpi Tomáš Kočko & Orchestr. Kōncert tego znanego morawsko-ślōnskego kōmpozytora i wokalisty bydzie we przepiynknej sali kōmpleksu, kery je yno 200m ôd przejścia granicznego na Ôdrze we Chałupkach.

Tomáš Kočko narodziōł sie we 1972 roku we Fridku-Mistku. Dostoł już dwa razy nagroda Anděla (Anioła) we Rep. Czeskej za album roku, a jego płyta Velesu bōła we TOP 20 European World Music Charts. Jego twōrczość ôpiyrŏ sie ô wiersze Ladislava Nezdařila, kery bōł poetōm gōrŏli beskidzkich. Inspiruje sie tyż legyndōma ô rŏbsiku Ôndraszku i pieśniōma morawskymi.

Wiyncej ô muzyce Tomáš Kočko & Orchester znojdziecie tukej: http://www.kocko.cz/intro.php

Informacyje ô kōncercie: https://www.facebook.com/events/363032904395397/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ô hotelu, kaj bańdzie kōncert przeczytŏcie wiyncej tukej.

A Tomáš Kočko pisoł już dlŏ Wachtyrza ô wandrowaniu ślōnsko-morawskōm granicōm.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 12.09.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza